Очите

 • Други имена
  Ямата в Курудере №1
 • Дължина
  61 m.
 • Дълбочина
  22 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1978
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Очите | *Ямата в Куру дере №1 –

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Куру дере –

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1330 *Код № 217068 –

  Дължина 61м. *Денивелация -22м.

  История на откриването:

  Картирана на 12/06/1978г. от М. Петрова СК *Протей* гр. Сливен.

  Местонахождение:

  Намира се до с. Кипилово в местността Курудере. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30*/ южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Пропастна пещера, едноетажна, неразклонена, с образувания.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  М. Петрова ПК "Протей" Сливен
 • Дата
  1978-06-12