Дендритната пещера

 • Други имена
 • Дължина
  33 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1966
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Дендритната пещера –

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Майката (Сухата чешма) –

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1329 *Код № 217067 –

  Дължина 33м. *Денивелация -8м.

  История на откриването:

  Картирана на 31/07/1966г. от Панайот Нейковски – СПК „Академик“ гр. София. Прекартирана на 02/09/1978г. от М. Петрова СК *Протей* гр. Сливен.

  Местонахождение:

  Намира се на 700м западно от сухата чешма при с. Кипилово на левия бряг на Боаз дере и на 80м под пътеката за селото. Входа е на дъното на малък въртоп. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30*/ южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Входа е пропастен с дълбочина 1 м. Слиза си в малка зала. От нея в югозападна посока се развива едногалерийна низходяща диаклаза. Пода е от глина, стените са покрити с красиви дендрити, напомнящи вкаменени водорасли. Среща се и пещерно мляко.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едногалерийна, низходяща

  Карта

 • Картировач(и)
  Панайот Нейковски, Марияна Петрова СПК "Академик" София, ПК "Протей" Сливен
 • Дата
  1966-07-31