Ел сагуаро

 • Други имена
  Голямата пещера от Билин дол -
 • Дължина
  1160 m.
 • Дълбочина
  117 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1320 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Niphargis / Amphipoda/
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Ел Сагуаро | Мандрата, Голямата пещера Идентификация

  БФСп № 2433

  № район и пещера

  204101 Район и област Понорски район, Старопланинска област Местоположение Местност Билин дол Махала / квартал
  Населено място с. Губеш Код на ЕКАТТЕ 18037 Община Годеч Област Софийска област  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пропастна пещера , Пещера с наклон до 45% Влажност Влажна , Водна Разклоненост Многоетажна , Разклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 2217м Денивелация (- , +) 135м (-135м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 1263м Карта
  Картирали Захари Дечев Експедиция Клубна експедиция Клуб „Черни връх“ София Година 1980 Мащаб 1: 999 Прекартирали
  Последна карта 1980г.

  История на откриването Открита и картирана от „Черни връх“ София в периода 1980-1983г. Името е дадено от откривателите и произлиза от формата на сталагмит, наподобяващ мексиканския кактус „сагуаро“. По време на РПЕкспедиция 04-10/08/1985г от Мария Златкова – „Академик“ София и Мариана Петрова – „Протей“ Сливен е направено измерване на дълбочината с хидронивелир – -99, 05м.

  Местонахождение Намира се във валога Билин дол в рида Вучи баба (Вучбаба), Видлич планина или на около 10 минути северно от Тизоина (пътят дотам е описан в коментара за Тизоина). Върви се към дървения заслон в горната част на Билин дол (той става за пренощуване в краен случай, има дюшеци и одеала, но е много мръсен). Близо до заслона има чешма. Тръгва се по рекичката, която тече от нея. След 50 метра тя изчезва. Сагуарото е на 20 метра в ляво от това място. На входа му е изписан номер 2433. Образувана в среднотриаските варовици на Видличката антиклинала.

  Описание на пещерата Наклонена, двуетажна разклонена водна пещера, развита по основна пукнатина с посока ЮЗ/СИ. 14 градуса. Преобладаваща форма на профила на напречното сечение – изправена елипса при средни размери: ширина 2. 5м и височина 4м, без един 75-метров участък от крайните части, където последната достига до 20м. Карстово-денудационни форми – фасетки, мармити, козирки, структурни нива, скални мостове, прагове и еворзионни котли. Синтрови прагове образуват каскадни езера. По основната галерия, долният етаж и единственото разклонение протичат подземни потоци, които след водослива си образуват обща река, губеща се в блокаж в края на пещерата. КОМЕНТАР: Входът е отвес от около няколко метра. Може да се мине и без въже, но е желателно да се хвърли малко прусече или лента, колкото за баланс, джаджи не са нужни. По основната галерия пещерата е доста натоварваща. Има 3 запомнящи се тесняка, които на всичко отгоре не са къси. Когато ходих във всичките имаше локви, предполагам че са постоянни. След тесняците се излиза в огромна галерия. Предполагам, че има възможности за качване на горно ниво, но не съм ги пробвал. Основната галерия (или поне мястото до което аз стигнах) свършва с блокаж, който изглежда рехав. Отказахме се да търсим продължение поради много лабилните камъни. На връщане в ляво има 3 големи и много красиви разклонения, които задължително трябва да се посетят, там е най-хубавата част на пещерата. Нямам спомени колко продължава проникването, но в никакъв случай не е по-малко от 6 часа и е доста уморително. Владимир Йончев

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Двуетажна,разклонена,низходяща

  Карта

 • Картировач(и)
  З. Дечев,В.Вълчев "Черни връх"
 • Дата
  1983-12-31
 • Карта 2017 г.

 • Картировач(и)
  Е.Енчев,В.Георгиев,К.Иванов,Б.Михайлова,А.Влайкова,П.Караганчева,Л.Костов,Д.Неева,А.Иванов,С.Сапункова ПКСУ "София"
 • Дата
  2017-12-31