Козарската пещера

 • Други имена
 • Дължина
  834 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  12 m.
 • Надморска височина
  395 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Козарската пещера

  с. Заноге *Махала Пробойница –

  Община Своге *Софийска област

  Местност: Заножка мъртвина

  ж. п. гара Лакатник

  Понорски карстов район № 204 –

  Старопланинска област

  GPS – E: 23, 221117 N: 43, 050352 – WGS84

  Рег.№ 2432 *Код № 204153 *НМВ 479м.

  Обща дължина 709м. *Денивелация +12м.

  Първо проучване и описание от П. Трантеев през 1962г. Детайлно проучена и картирана от В. Вълчев (главен картировач), М. Нойкова, С. Виденов, З. Дечев, Б. Трантеев и А. Мишков от “Черни връх” през 1978г.

  Местонахождение:

  Пещера на 1. 125км ЮЗ от гара Лакатник в скалния откос на десния бряг на р. Пробойница. Пещерата е образувана във доломитизирани варовици с юрска възраст.

  Описание на пещерата:

  Развива се по две основни системи пукнатини с посока СИ-ЮЗ и СЗ-ЮИ. Има 6 входа. Представлява система от галерии с преобладаваща форма на изправена полуелипса със средни размери: ширина 2м и височина 3м. Наслаги – глина, гладък и ръбест чакъл. Първичните подземни форми са представени от фасетки, денудационни нива и срутища. Наблюдават се почти всички видове вторични образувания, по-голямата част от които са в процес на изветряне. В наслагите на пещерата са открити кости от пещерна мечка. Поетично описание: Козарската пещера се намира на платото при сливането на р. Пробойница с Петренска река. Входът ѝ е високо над нивото на реката и е трудно да бъде забелязан от случайния посетител. Достига се трудно, от където и пещерата носи своето име. Входът е голям, с обширно преддверие, което често се използва за нощуване. Струящата от него прохлада е истинско блаженство след уморителното катерене по голия склон под парещите слънчеви лъчи. Самата пещера е много малка, а за някогашната ѝ красота напомнят само нападалите по пода кварцови кристали. Има два успоредни прохода, по които се достига до единствената зала. В цепнатините по тавана могат да се видят основите на някогашни огромни кварцови друзи. В ляво по посока на ръба на скалния венец може да се мине пълзейки по тясна галерия, която завършва с отвор високо във венеца. От там се открива чудна гледка на местността.

  Георги Вучев

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена с 8 входа

  Карта

 • Картировач(и)
  П.Трантеев 1962; В.Вълчев, М. Нойкова, С. Виденов, З. Дечев, Б. Трантеев и А. Мишков 1978 СПК "Академик" София 1962, ПК "Черни връх" София 1978
 • Дата