Тешовски (403)

Обхваща южните части на Среден и Южен Пирин и планините Славянка и Стьргач, където са разпространени мрамори. Тук са известни над 30 пещери и пропасти. Най-дълбока е пропастта „Гарваница“ с дълбочина – 60м под Гоцев връх.