Гоцева дупка

 • Други имена
  Дупката с малкия вход ; Б-2
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  15 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  2050 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Гоцева дупка | Дупката с малкия вход, Б 2 Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 0316

  № район и пещера

  403036 Район и област Тешовски район, Рило-Родопска област Местоположение Местност вр. Голям Гоцев Махала / квартал
  Населено място с. Петрово Код на ЕКАТТЕ 56174 Община Сандански Област Благоевградска област G P S 2337502341225416 – WGS84 Достъпност Статус В национален парк (резерват) Категория Не категоризирана Достъп Охраняван Защитена от 2007г Характеристики Вид Пропаст Влажност Суха Разклоненост Едноетажна , Неразклонена Други Скала – Мрамор, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 10м Денивелация (- , +) 15м (-15м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 1995м Карта
  Картирали Ясен Божинов, К. Иванов, Р. Петров Експедиция Клубна експедиция Клуб „Акад. Иван Буреш“ София Година 1990 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1990г.

  История на откриването Открита е от местни овчари от с. Петрово. Пещерата е изследвана и картирана на 06/08/1990г от К. Иванов и Р. Петров от “Прилеп” ( “Планинец”) София. Пещерата е посетена по време на експедицията “Славянка 2002”, като и е направено подробно описание.

  Местонахождение От местността “Ливаде” се тръгва по пътя за местността “Сухото езеро”. Не след дълго когато пътя набира малко денивелация се стига до характерна седловина в най-горната част на Ливадето. На това място пътя прави завой на югоизток. Той навлиза в гората като стръмно тръгва да се изкачва по склона. Скоро пътят излиза от гората на открито място – склонова поляна. След като се набере височина пътят тръгва да подсича склона, като почва да върви успоредно с билото на планината. Върви се по хоризонтала, с незначителен наклон. Достига се до местността “ Сухото езеро”. След като се пресече валога “ Сухото езеро” се тръгва по СЗ склон на Гоцев връх (2212м). От Гоцев връх се върви на югоизток, като се върви по граничната бразда, докато се достигне до Малък Гоцев Връх. От това място ясно се забелязват деретата, които се спускат от подстъпите на върховете към ниските части на планината. От върха се слиза по склона на североизток към местността Валозите . Пещерата трябва да се търси на левия географски склон на второто дере, спускащо се от М. Гоцев връх (югоизт. склон под вр. Алиботуш). Тя отстои на 20м от нивото на дерето. Входа на пещерата се разкрива в основата на ниска скала, но се забелязва отдалеч. За ориентир могат да послужат прелитащите покрай входа ѝ хайдушки гарги, които гнездят вътре. Развита в свитата на мраморите и е образувана от инфилтриралите се по пукнатини валежни води. Височина над МЕБ 20м.

  Описание на пещерата Входът на пещерата се разкрива в основата на ниска скала. Той има неправилна форма с размери 1. 7х1м, като е ориентиран на И-ЮИ. От него тръгва силно низходяща стъпаловидна галерия, която на петия метър се разширява. Подът на галерията е покрит с пръст, нанесена от повърхостта, а по стените се забелязват малки образувания и повлеци. На трудно достъпни площадки в ляво и в дясно от централната ос на галерията могат да се забележат около 4 гнезда на хайдушка гарга. След петия метър наклонът на галерията става близо 70°. Във височина могат да се забележат комини с неустановена височина. На това място височината на галерията надвишава 5м. Достига се до малка площадка, от която следва 5м отвес. По цялата дължина на отвеса могат да се забележат големи натеци, покрити с черна пръст, нанесена от повърхността. Дъното на пещерата е равно и покрито изцяло с камъни. В най-ниската част на дъното има изкоп (вадени камъни). На това място дънната заличка преминава в непреодолими пукнатини, запълнени с образувания и натеци. Пещерата е влажна и студена, като навсякъде изобилстват наслаги. На дъното могат да се забележат кокали от животни, паднали в пропастта. Открит е череп-вероятно на коза. Размерите на пропастта са незначителни, като денивелацията ѝ от входа е – 15м, а дължината 10м. Техническо описание: Нужен инвентар: 30м въже, 3бр. Стоманени планки, скални клинове (ексцентрици), протектори 2бр., престилки 1бр. Основното и дублиращото закрепване се организират над входа на трудно забелижими скални халки (обикновино са покрити с пръст) с 2бр. стоманени примки. Следващото закрепване може да се организира, за да не трие въжето на нивото на входа, вдясно на скален клин, като на възела се слага престилка. Въжето се използва за подвеждане по наклонената галерия. На 5-ия метър вдясно на стената се организира прехвърляне със стоманена примка на характерна натечна халка. Следва спускане по наклон като на 5м по-надолу наклонът става по- голям, като на ръба се слага протектор. На още 3-4м по-надолу се стъпва на малка площадка, от която силно низходящата галерия преминава в отвес дълбок 4-5м . На ръба се слага протектор. Следва още 4-5м спускане до стената.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Низходяща с праг от -4 м.,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата