Билянка 1

 • Други имена
 • Дължина
  11 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  1760 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Билянка № 1 | *Биляновка № 1 –
  с. Голешово, Община Сандански, Благоевградска област – Местност: Билянов дол
  Тешовски карстов район № 403 – Рило-Родопска област
  Рег.№ 117  Код № 403028

  Обща дължина 11м.  Денивелация +4м.
  G P S – E N- WGS84-

  НМВ 1760м.
  В национален парк

  История на откриването:
  Картирана на 23/11/1988г. от Я. Янков, Кр. Парасков, Ев. Христов ПК“Еделвайс“ гр. Сандански.
  Мащаб 1: 100

  Местонахождение:
  Намира се на 4км източно от с. Голешово, в местността Ливаде, Билянов дол. Развита в мрамори, които образуват пръстен около Тешевското гранитно подуване и потъват периклинално под ъгъл 20 – 80 градуса. Карстовият басейн представлява дълбоко дренирана тектонска депресия.

  Описание на пещерата:
  Едноетажна, разклонена, суха, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата
 • Едноетажна, разклонена, суха, без образувания.