Преславски (218)

Обхваща по-голямата част от Преславската планина. Върху окарстената му площ са развити предимно повърхностните карстови форми и сравнително малко пещери, от които най-голямата е „Дервенската“ с дължина 446м при с.Пролаз.