Дервентската пещера

  • Други имена
    Пролазка; Дупката
  • Дължина
    569 m.
  • Дълбочина
    30 m.
  • Положителна денивелация
    0 m.
  • Надморска височина
    0 m.
  • Ерозионен базис
    0 m.
  • Година на откриване
  • Карстов район
  • Морфология
  • Степен на водност
  • Статут на защита
  • Община
  • Населена място/местност
  • Снимки

    Биологични видове

    Троглоксени: н.д.
    Троглофили: н.д.
    Троглобионти: н.д.
    Защитени биологични видове: н.д.
    Новоткрити биологични видове: н.д.
    Намерени биологични видове: Обитава се от голяма колония прилепи
    Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

    Описание на достъпа

    Отвеси: да
    Необходим алпийски инвентар: да
    Необходимо въже: да
    Стълба: да
    Друга специална екипировка: не
    Налична стационарна екипировка: не
    Брой сифони: 0
    Специфични особености: На входа е поставена решетка и стълба

    Техническо описание

    Дервентската пещера | *Пролазката, *Дупката –

    с. Пролаз *Община Търговище *Търговищка област –

    Местност: Дервента –

    Преславски карстов район № 218 –

    Старопланинска област –

    G P S – E 26, 303535 N 43, 103461 – WGS84

    Рег.№ 923 *Код № 218006 *НМВ 379 м.

    Обща дължина 569 м. *Денивелация -30м.

    През 1985 г пещерата е каpтирана от Ивелин Иванов-Дървения и свещеник Бисер Христов. ПК Луцифер.

    Цветан Остромски 21. 08. 2012

    Най-удобен изходен пункт за пещерата е с. Пролаз, разположено в началото на Дервентския боаз на пътя Омуртаг – Търговище. От източния край на селото се тръгва срещу течението на малка (най-често пресъхнала) река. Подминаваме кариера в ляво и веднага след нея се изкачваме в ляво по склона и навлизаме в дола над кариерата. По него върви малка пътечка за х. Младост, маркирана с червена боя. По нея може да се дойде и от хижата (за около час). Продължаваме нагоре по дола около 600 м и в дясно на 30 м (веднага след излизането от дола) търсим входа на пещерата (отвесен, има стоманена решетка, но без катинар). Пещерата е обявена за природна забележителност със заповед №534/25. 09. 1978 г.

    Техническо описание: Входният отвес (-8 м) е оборудван с перманентна желязна стълба. От дъното му в дясно започва 80 – 100 м сравнително тясна галерия с малки уширения, извеждаща в Голямата зала. Подът на залата е покрит с купчини прилепно гуано от обитаващата я голяма колония прилепи, въздухът е с остра миризма. В ляво има неголям лабиринт с няколко по-малки зали, също с много прилепи. В дясно от Голямата зала по широка галерия се стига до втори отвес, който се състои от два прага по 3. 5 м, разделени от 5 м наклонена площадка. За екипирането му е необходимо 15 м. въже и дълга лентова примка. На два скални блока на пода преди отвеса се правят основното и дублиращо закрепване. Следва кално изкачване на противоположната стена със същата денивелация (до нивото на горния край на отвеса), завършващо с 2 м праг. Тук има оставено помощно въже с възли. Следва нова яма с подобна денивелация, но по-полегати стени – слиза се и се изкачва на класика. Продължава се по широка равна галерия с разнообразни образувания. След поредица от няколко масивни сталактона преди края ѝ в ляво има 3-метров тесняк, извеждащ в малка зала с множество хеликтити и други образувания. Има невисока концентрация на CO2.

    Ц. Остромски, 6 ноември 2011 г.

    Коментари, разкази, истории, допълнителна информация

    През 1985 г пещерата е картирана от Ивелин Иванов-Дървения и свещеник Бисер Христов. ПК Луцифер.