Картал су

 • Други имена
  Пещера № 3
 • Дължина
  28 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1972
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Картал Су | *Пещера № 3 –

  гр. Търговище *Търговищка област –

  Местност: Картал Су (Боаза) –

  Преславски карстов район № 218 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 1372 *Код № 218015 –

  Обща дължина 28м. *Денивелация -4м.

  История на откриването

  Картирана на 12/04/1972г. от Ст. Ангелов и С. Стойнов om ПК „Луцифер“ гр. Търговище. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 2км югозападно от гр. Търговище в местността Картал Су (Боаза), на 50м над пещерата „Марина дупка“. Образувана във валанжински варовици, изграждащи мантията на дългата, асиметрично развита, слабо полегнала на север Преславска антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Влажна, едноетажна, разклонена, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена