Двата образа

 • Други имена
  Иманярската дупка
 • Дължина
  23 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1973
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Малка колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Двата образа | *Иманярската дупка –

  гр. Търговище *Търговищка област –

  Местност: Картал Су (Боаза) –

  Преславски карстов район № 218 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 116 *Код № 218003-

  Обща дължина 23м. *Денивелация -3м.

  История на откриването

  Картирана на 09/09/1973г. от Ст. Ананиев ПК“Галата“ гр. Варна. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 2, 300м югозападно от Търговище в основата на скален венец, на 300м южно от пещерата „Марина дупка“. Образувана във валанжински варовици, изграждащи мантията на дългата, асиметрично развита, слабо полегнала на север Преславска антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Суха, едноетажна, неразклонена, бедна на образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ст.Ананиев ПК "Галата" Варна
 • Дата
  1973-09-09