Драганово-Бежановски (208)

В него преобладават водните пещери като най-големи са: „Парниците“ с дължина 2,500м и „Гергицовата“ с дължина 408м при с.Бежаново; „Седларката“ – с.Садовец с дължина 1,070м, „Скокъ“ при с.Драгана с дължина 723м.