Вълчата яма

 • Други имена
  Пропаст В-10
 • Дължина
  200 m.
 • Дълбочина
  12 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Вълчата яма | *Въртоп № 10 –

  с. Пещерна *Община Луковит –

  Ловешка област –

  Местност: Горната махала –

  Драганово-Бежановски карстов район № 208-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1180 *Код № 208052 *НМВ

  Обща дължина 200м. *Денивелация -12м.

  История на откриването:

  Картирана на 23/09/1975г от Васил Василев – член на пещерен клуб към тур. д-во „Урвич“ София.

  Местонахождение:

  Намира се на 3км западно от с. Пещерна, на границата със землището на с. Голяма Брестница, на около 30мин път от Горната махала на селото. Тръгва се по коларски път, намиращ се в ляво от нивите, водещ за с. Голяма Врестница. Най-важния факт, забелязан при картирането на подземните обекти в района е, че тяхното развитие е в посока север-юг. Това показва, че розата на пукнатините е с основни оси запад-изток и север-юг. Докато водите на каптираната „Водна пещера“, която захранва с питейна вода с. Пещерна, тече в посока север-юг в съотвествие със земните форми, то водите във „Вълчата яма“ текат също в посока север-юг в разрез с повърхностните, навлизат под възвишението северно от входа ѝ и има основание да се предполага, че се вливат в Златнопанежкият водосъбирателен район, а не във водите на р. Вит, както всички повърхностни води. Въртопът преднамерено е бил залят с бетонов разтвор от селсъвета на с. Пещерна за да не се мъти питейната вода на селото, но не е дало положителен резултат. Дебелите до 90м, наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици, образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера с отвор на дъното на малък въртоп, разположен в ляво от пътя. Останал е с размери 1х0, 4м след заливането на дъното на въртопа с бетон. В пропастта понира периодичен поток. Входът е кладенчовиден с денивелация -9м. Непосредствено след него започва ниска галерия с посока север. До първата зала има три безоточни езера – след първото езеро посоката се сменя почти на 90 градуса, като галерията завива на югоизток. Подът ѝ е покрит изцяло с наноси от глина и чакъл. Средната височина на галерията е около 1м Срещат се и образувания, които са твърде много окаляни поради заливането им с вода при проливни дъждове. След залата започва малък лабиринт. Преминавайки го се попада в наводнена галерия, развита в западна посока, с типично канален характер. Таванът е осеян с морковообразни сталактити с мръсно бял цвят, които достигат нивото на водата и затрудняват проникването. Пещерата е картирана до края (репер 28) на наводнената галерия – общо около 200м. Следва втора зала и отново наводнена галерия. Прониквачната група премина около 100-150м сборна дължина. Пещерата леко се разширява и височината на свода се увеличава до достигането на трета зала. Между двете зали тече поток с дебит около 10л/сек. След третата зала пещерата става етажна, с две разклонения. Долният етаж е наводнен и също е със канален характер. Има еднометрово водопадче. На няколко места се продължава след потопяване под водата поради образуванията, които затрудняват нормалното предвижване. НЕ Е ДОСТИГНАТ КРАЙ!! ВНИМАНИЕ!!! От -4м денивелация надолу пламъкът на карабидката прогресивно намалява, за да достигне в дъното на галерията около 4-5 пъти по малка дължина на пламъка от първоначалния. Кибрит и запалка не палят, затруднено е и дишането!! Не е за препоръчане проникването с неопрени и „садка“ поради малките размери на галериите. Съществува и опасност при проливни дъждове прониквачната група да бъде блокирана след първа зала, без да има големи разклонения за изчакване спадането на водата.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: !! Наличие на СО 2 !!

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата