Вълковската дупка

 • Други имена
 • Дължина
  40 m.
 • Дълбочина
  18 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пропастната пещера *Вълковската дупка* с. Драгана Ловешка област Местност *Вълковското* при *Угърчинските колиби* Дължина 40м. Денивелация -19м. Рег.№ 1135

  Пещерата се намира на около 6, 5км южно от с. Драгана. Преминава се през кравефермата на селото и се излиза на р. Каменица в местнос- тта *Скокъ*. По пътечка се изкачва скалния венец, намиращ се на десния бряг на реката и се излиза на платото до летните каменни кошари, т. н.*Угърчински колиби*, попадащи в землището на гр. Угър- чин. На около 100-150м. югоизточно от тях, всред китка дървета в нивите се намира отворът на пропастта. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Входът се намира в малък въртоп и представлява диаклазна цепка с дълбочина 3м, следяща характерната за района разломна тектонска пукнатина север-юг. От дъното и, постлано с нападал материал след- ва праг от -3м., малка галериика, развита в северна посока, която опира до 11 метров кладенец. От дъното му в югозападна посока ня- колко преплетени галериики образуват малък лабиринт. Пропастта е развита по няколко успоредни диаклазни цепки. Изследвана и картотекирана 1975 год. от Сави Савов и Драгомир Николов членове на ПК *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата