Виделица

 • Други имена
  Пещера № 5
 • Дължина
  45 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  157 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Виделица | *Пещера № 5

  с. Ъглен *Община Луковит *Ловешка област

  Местност: Селището (Иванчовски чукар) –

  Драганово-Бежановски район № 208

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 194027 N 43, 133255 – WGS84

  Рег.№ 1071 *Код № 208008 *НМВ 157м.

  Дължина 45м. *Денивелация +2м.

  Картирана на 30/04/1972г от Христо Цветков от ПК“Иван Вазов“ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се на 2. 6км североизточно от с. Ъглен в местността Селището (Иванчовски чукар), на десния бряг на каньона на р. Вит срещу пещера № 1152 „Очилата“, там, където скалния венец свършва, в близост до пещера № 1078 „Данчова дупка“. Според районирането на карста в България /по Вл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския пещерен район № 208 разположен в северната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м, наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици, изграждат мантията на обширната Луковитска синклинала и на малките брахиантиклинали – Ъгленската и Садовската.

  Описание на пещерата:

  Хоризонтална, едноетажна, разклонена, суха, без образувания. Пещерата е два внушителни входа със северно изложение, които през лятото почти не се забелязват от големите дървета и лещака, които растат пред тях. Пещерата е образувана по брахиклаза. Състои се от две неголями галерийки – лявата е по-малка с две ниски залички. Подът им е настлан с наслаги от речен чакъл и пясък. През тесен отвор се влиза в дясното разклонение, което е значително по-голямо. Подът е осеян с камъни и пръст, а към края и с речен чакъл и пясък. Галерията завършва с тясна и дълга около 8м цепка. Образувания липсват.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата