Заветски мост 1

 • Други имена
 • Дължина
  8 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  5 m.
 • Година на откриване
  2019
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Дължина: 8 m; Денивелация: 0 m, площ: 6 м2

  Намира се в местността „Заветски мост“, в края на дерето срещу него на десния бряг на р. Царацар и на 5 метра над нея. Входът и е с размери 1.15 х 1.22. срещу моста.

  Заветски мост 1

 • Картировач(и)
  Петър Делчев СПК "Академик" София
 • Дата
  2019
 • Дължина: 8 m; Денивелация: 0 m, площ: 6 м2

  Входът и е с размери 1.15 х 1.22.  Развива се по една диаклазна пукнатина, с проходима дължина от 8 м. Широчината, респективно височината на по хода на галерията постепенно намаляват и в краят й достигат до размери 30х30 след, което пещерата завършва с непреодолимо стеснение. Картирана е на 22.09.2019 г. от Петър Делчев по време на експедиция на БПД „Сборяново’2019“.