Зандана

 • Други имена
  Пещера № 11
 • Дължина
  76 m.
 • Дълбочина
  18 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  185 m.
 • Ерозионен базис
  40 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Зимува голяма колония от 4 вида прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Зандана | *Пещера № 11-

  с. Долно Черковище *Община Стамболово –

  Хасковска област –

  Местност: Кован кая (Пчелна скала) –

  Крумовградски карстов район № 413-

  Рило-Родопска област –

  G P S – E 25, 431394 N 41, 370767 – WGS84

  Рег.№ 167 *Код № 413021 *НМВ 177м.

  Обща дължина 76м. *Денивелация -18м.

  Името произлиза от турската дума „зандан“, което означава „затвор“. Според легендата през турското робство в пещерата са хвърлени провинени българи и заробени родопчани, които са се опитали да избягат от робските кервани. Има сведения, че през 70-те години на миналия век там са извърляни химически торове и препарати. Картирана на 13-14/07/1963г и прекартирана на 27/11/1968г от Борис Колев – „Аида“ Хасково.

  Местонахождение:

  Намира се на 3км югозападно от с. Долно Черковище по пътя за Хасково, на около 200м северно от моста, над скалата „Кован кая“ на варовиковото плато на левия бряг на р. Арда, над Пчелната скала, до пътеката от тракийската гробница. Входът е на 50м от пътеката. До нея се стига след около петминутно ходене пеша от железния мост над р. Арда. (Боян Петров) Образувана в палеогенски варовици на дъното на старо русло на р. Арда. Водата е прониквала по пукнатини с простирание 270′, 170″, 110″, 25°, 185 *. Наблюдават се четири нива на подземните води. Височина над МЕБ 40м.

  Описание на пещерата:

  Входът лежи на една от високите речни тераси и е с четириъгълна форма с размери 1х 0, 4м. Спуска се отвесно 7, 5м и има камбановидна форма. Под входа се намира голяма зала, дълга 14м, широка 5м и висока 5м, дъното на която е покрито с дебел пласт от чакъл, глина и прилепно гуано. От залата започват няколко тесни разклонения, които скоро след няколко метра изклиняват. Един от отворите с простиране 270″ се спуща стръмно на запад. Галерията е ниска – 0, 8м и тясна -0, 80м, по дъното покрита с дребен чакъл, отвеждаща в малка зала, по стените на която капе вода. Там са образувани няколко съвсем малки цевични сталактити. Дъното на залата е покрито с наносен материал (глина, тиня, пясък) довлечени от повърхността. По-нататък галерията силно се стеснява и снижава и достига до една сложна извивка, много трудна за преминаване, но видимо продължава. ВТОРО ОПИСАНИЕ: Пропастна пещера, образувана в палеогенски варовици на дъното на старо русло на р. Арда. Входът представлява два малки, близко разположени отвора с размери 1х0, 4м. От повърхността започва почти камбановиден отвес с дълбочина 7, 5м. Попада се в голяма зала с размери 14х5м и височина около 5м, чието дъно е покрито с камъни, глина и прилепно гуано. От залата започват няколко разклонения, но само едно се спуска стръмно надолу, преминава през две малки залички и стига до дъното на пещерата. (Боян Петров) В пещерата зимува голяма колония от прилепи (по сведения на местни жители), а през останалите сезони се обитава от единични екземпляри. Пропастта не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана ТЕВ.Входен отвес – 8м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата