Юбилейна 74

 • Други имена
  Пещера № 55
 • Дължина
  40 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  775 m.
 • Ерозионен базис
  325 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Юбилейна | *Пещера № 74 –

  с. Стакевци *Община Белоградчик

  Видинска област –

  Местност: Чемеричница –

  Салашки карстов район № 202 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 68 *Код № 202030 *НМВ 775м.

  Обща дължина 40м. *Денивелация -12м.

  История на откриването:

  Картирана на 08/06/1974г. от Александър Леонидов, и Д. Коцин от ПК „Бел прилеп“ гр. Белоградчик.

  Местонахождение:

  Разположена е в землището на с. Стакевци, община Белоградчик, на около 200м. над местността „Чемеричница“в млада дъбова гора, на южния склон на връх Ведерник. Отстои североизточно от пещерата „Врелото”. До пещерата се достига по силно обрасла и трудно проследима пътека, вървяща около 2, 5км на север по дъното на дере, започващо от разрушените овчарници. До овчарниците се стига по добре оформен път, отклоняващ се вдясно от пътя за старата застава в посока северозапад. След като се отминат овчарниците, на около 1 км вляво (западно) се извисява високият скален венец „Виола”, които е със специфична куполообразна форма. Около 500 м след него, също вляво от пътеката (западно) се открояват високи скални венци, в чиито основи има оформени сипеи. В средата на тези венци, над най-големия сипей е пещерата Ремина дупка. След още около 1км вляво (на запад) се оформя висок скален венец, които бележи края на дерето. До пещерата на около 150 метра е и Змийската пропаст.

  Описание:

  Пещерата е влажна, едноетажна, неразклонена с праг -2, 30м. Диаклазна. Състои от две зали, като втората е наситена с образувания – сталактити и сталагмити, а в дъното – сталактони, дендрити и синтрови езерца. Пещерата е образувана в т. н. гламски варовик, който представлява мраморизиран вид на същинският варовик и има сивцвят. Скалата в пещерата е съставена от тънки до средни слоести пластове. Развита е в Салашката синклинала и е образувана в триаски и предимно юрски варовици.

  Описание на достъпа

  Юбилейна | *Пещера № 74 –

  с. Стакевци *Община Белоградчик

  Видинска област –

  Местност: Чемеричница –

  Салашки карстов район № 202 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 68 *Код № 202030 *НМВ 775м.

  Обща дължина 40м. *Денивелация -12м.

  История на откриването:

  Картирана на 08/06/1974г. от Александър Леонидов, и Д. Коцин от ПК „Бел прилеп“ гр. Белоградчик.

  Местонахождение:

  Разположена е в землището на с. Стакевци, община Белоградчик, на около 200м. над местността „Чемеричница“в млада дъбова гора, на южния склон на връх Ведерник. Отстои североизточно от пещерата „Врелото”. До пещерата се достига по силно обрасла и трудно проследима пътека, вървяща около 2, 5км на север по дъното на дере, започващо от разрушените овчарници. До овчарниците се стига по добре оформен път, отклоняващ се вдясно от пътя за старата застава в посока северозапад. След като се отминат овчарниците, на около 1 км вляво (западно) се извисява високият скален венец „Виола”, които е със специфична куполообразна форма. Около 500 м след него, също вляво от пътеката (западно) се открояват високи скални венци, в чиито основи има оформени сипеи. В средата на тези венци, над най-големия сипей е пещерата Ремина дупка. След още около 1км вляво (на запад) се оформя висок скален венец, които бележи края на дерето. До пещерата на около 150 метра е и Змийската пропаст.

  Описание:

  Пещерата е влажна, едноетажна, неразклонена с праг -2, 30м. Диаклазна. Състои от две зали, като втората е наситена с образувания – сталактити и сталагмити, а в дъното – сталактони, дендрити и синтрови езерца. Пещерата е образувана в т. н. гламски варовик, който представлява мраморизиран вид на същинският варовик и има сивцвят. Скалата в пещерата е съставена от тънки до средни слоести пластове. Развита е в Салашката синклинала и е образувана в триаски и предимно юрски варовици.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена с праг – 2,30 м.