Момина пещера

 • Други имена
  Пещера № 56
 • Дължина
  28 m.
 • Дълбочина
  20 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  875 m.
 • Ерозионен базис
  425 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  с. Стакевци *Община Белоградчик –

  Видинска област –

  Местност: Чемеричница –

  Салашки карстов район № 202

  Старопланинска област –

  Рег.№ 69 *Код № 202007 *НМВ 875м.

  Обща дължина 28м. *Денивелация -20м.

  История на откриването:

  Картирана на 08/06/1974г. от Александър Леонидов, Иван Ицев и Божидар Йоцов ПК“Белоградчишки скали“ гр. Белоградчик, Мащаб 1: 100 Тъй като по този склон на „Ведерника“ е имало поселище, преданието говори и това, че три девойки са се крили в пещерата при набези от турци.

  Местонахождение:

  Разположена е в землището на с. Стакевци, община Белоградчик, на около 200м. над местността „Чемеричница“в млада дъбова гора, на южния склон на връх Ведерник. Отстои североизточно от пещерата „Врелото”. До пещерата се достига по силно обрасла и трудно проследима пътека, вървяща около 2, 5км на север по дъното на дере, започващо от разрушените овчарници. До овчарниците се стига по добре оформен път, отклоняващ се вдясно от пътя за старата застава в посока северозапад. След като се отминат овчарниците, на около 1 км вляво (западно) се извисява високият скален венец „Виола”, които е със специфична куполообразна форма. Около 500 м след него, също вляво от пътеката (западно) се открояват високи скални венци, в чиито основи има оформени сипеи. В средата на тези венци, над най-големия сипей е пещерата Ремина дупка. След още около 1км вляво (на запад) се оформя висок скален венец, които бележи края на дерето. До пещерата на около 100 метра се намира пещера „Юбилейна 74“.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера с наклон до 45%. Диаклазна. Започва с праг от -3, 30м. Следва низходяща, влажна галерия, която опира до 4 метров праг. Бедна откъм вторични образувания – срещят се повлеци по стените. Дъното е покрито с блокаж от нападали камъни. Пещерата е образувана в т. н. гламски варовик, който представлява мраморизиран вид на същинският варовик и има сив цвят. Скалата в пещерата е съставена от тънки до средни слоести пластове. Развита е в Салашката синклинала и е образувана в триаски и предимно юрски варовици.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ.

  При дъждовно време е хлъзгава. Необходими са две въжета.

  Описание на достъпа

  с. Стакевци *Община Белоградчик –

  Видинска област –

  Местност: Чемеричница –

  Салашки карстов район № 202

  Старопланинска област –

  Рег.№ 69 *Код № 202007 *НМВ 875м.

  Обща дължина 28м. *Денивелация -20м.

  История на откриването:

  Картирана на 08/06/1974г. от Александър Леонидов, Иван Ицев и Божидар Йоцов ПК“Белоградчишки скали“ гр. Белоградчик, Мащаб 1: 100 Тъй като по този склон на „Ведерника“ е имало поселище, преданието говори и това, че три девойки са се крили в пещерата при набези от турци.

  Местонахождение:

  Разположена е в землището на с. Стакевци, община Белоградчик, на около 200м. над местността „Чемеричница“в млада дъбова гора, на южния склон на връх Ведерник. Отстои североизточно от пещерата „Врелото”. До пещерата се достига по силно обрасла и трудно проследима пътека, вървяща около 2, 5км на север по дъното на дере, започващо от разрушените овчарници. До овчарниците се стига по добре оформен път, отклоняващ се вдясно от пътя за старата застава в посока северозапад. След като се отминат овчарниците, на около 1 км вляво (западно) се извисява високият скален венец „Виола”, които е със специфична куполообразна форма. Около 500 м след него, също вляво от пътеката (западно) се открояват високи скални венци, в чиито основи има оформени сипеи. В средата на тези венци, над най-големия сипей е пещерата Ремина дупка. След още около 1км вляво (на запад) се оформя висок скален венец, които бележи края на дерето. До пещерата на около 100 метра се намира пещера „Юбилейна 74“.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера с наклон до 45%. Диаклазна. Започва с праг от -3, 30м. Следва низходяща, влажна галерия, която опира до 4 метров праг. Бедна откъм вторични образувания – срещят се повлеци по стените. Дъното е покрито с блокаж от нападали камъни. Пещерата е образувана в т. н. гламски варовик, който представлява мраморизиран вид на същинският варовик и има сив цвят. Скалата в пещерата е съставена от тънки до средни слоести пластове. Развита е в Салашката синклинала и е образувана в триаски и предимно юрски варовици.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ.

  При дъждовно време е хлъзгава. Необходими са две въжета.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  Ал.Леонидов ПК Белоградчик
 • Дата