Йочов гроб

 • Други имена
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  6 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1982
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Йочов гроб –

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Картал кая (Ястребов камък) –

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 3033 *Код № 217071 –

  Дължина 10м. *Денивелация -6м.

  История на откриването:

  Изследвана и картотекирана 1982г. от Мариана Петрова и В. Данева – СК*Протей*гр. Сливен.

  Местонахождение:

  Намира се южно от с. Кипилово в местността „Картал кая“. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30*/ южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Пропастна, диаклазна пещера разклонена, суха без образувания. Входен четири метров праг. Не е екипиран за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  Мариана Петрова, В. Данева ПК "Протей" Сливен
 • Дата
  1982