Големият змиярник

 • Други имена
  Б-508
 • Дължина
  26 m.
 • Дълбочина
  11 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Големия змиярник | Безименна 508 Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 3034

  № район и пещера

  203444 Район и област Врачански район, Старопланинска област Местоположение Местност Мечите дупки (Стражевата кула) Махала / квартал мах. Преславица Населено място с. Липница Код на ЕКАТТЕ 43788 Община Ботевград Област Софийска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пропастна пещера Влажност Суха Разклоненост Едноетажна , Разклонена , Проходна Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 26м Денивелация (- , +) 11м (-11м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Васил Нанковски, Благовест Орлов, Йордан Бенчев Експедиция Клубна експедиция Клуб „Бисер“ Ботевград Година 1980 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1980г.

  История на откриването Името е дадено от картировачната група. Картирана на 14/11/1980г от В. Нанковски, Бл. Орлов и Й. Бенчев.

  Местонахождение Намира се на територията на Софийски окръг, село Липница, мах. Преславица. За изходен пункт служи стражевата кула в източна посока на 50 метра.

  Описание на пещерата Входът се намира на скален венец и има височина 7м при ширина 5м. Представлява една безводна галерия с разклонение, на която тавана е пропаднал. Наслагите по пода са от скални късове. Бедна на образования. Мразовото изветряне се простира в цялата пещера.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна с разклонение на което тавана е пропаднал