Ямката

 • Други имена
 • Дължина
  272 m.
 • Дълбочина
  40 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  883 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обиталище на голяма колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  ЯМКАТА Рег.№ 248

  с. Трекляно, Кюстендилска област

  Описание на достъпа

  Пещерата се намира на около 15 мин. пеша Из над мах. Антовци. До най-горните къщи на махалата може да се достигне с автомобил по черен път. От тях се поема по пътека първоначално на ЮИ и след слизането и пресичането на малко дере се свива наляво нагоре по леко очертана пътека в храсти вдясно от иглолистна гора, по д. г. бряг на дере с поток. Върви се нагоре по посока СИ, докато се излезе на каменист рид и се пресече плитко карстово дере. Входът се намира отгоре на билото на голия скалист рид с Ю изложение. Той е кръгла яма с диаметър 2, 5 м и дълбочина -3 м. Маркиран е с номера на пещерата. Засечен азимут от входа на пещерата към бетонните останки от халета на завода за пластмасови изделия: 222° Местоположението на пещерата е известно на живеещите в махалата.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е суха, разклонена, блокажна. Развива се във варовик по система от три успоредни диаклази (СЗ-ЮИ), като общата посока на развитие е СЗ, а очертаните нива са общо три, като са свързани помежду си чрез множество тесни вертикални цепки и камини. Има и слепи тесни камини. От дъното на входната яма тръгват две низходящи галерии. Направо (на С) се достига до широка глинеста камина -6 м, от дъното на която се продължава възходящо напред в същата посока до достигане на край с висящи корени на дървета. Лявата галерия веднага завива надясно надолу (посока СЗ) и достига до стеснение и слизане -2 м с чупка наляво. След излизане във високата диаклаза се поема вляво (назад) и по средата на галерията с изкачване +2 м през тясна цепка се излиза на дъното на малка, но висока зала. Върви се по покрити с глина калцирани блокажи и остри скални мостове от основна скала, като след нисък проход по равно глинесто дъно се излиза в следваща висока и по-дълга зала. Тук вече има активно капене от тавана и повече калцитни натеци. От залата се слиза надолу покрай дясната стена на залата, където има подходящи скални хватки и стъпки в глината. След слизането на този участък се продължава надолу по низходящия под на залата (назад). От тук може да се продължи напред по това ниво по лабиринт под блокажите. Вдясно надолу се достига до тясно разклонение, след промушването през което се излиза в последната зала, на чието дъно има тесен почти вертикален проход в наносите до стената на залата, слизащ на около -2 м. Това е най-ниската точка на пещерата. В дясната по-висока част на залата има група от 6 големи сталагмита и драперии над тях. От влизането в първата зала до края на пещерата не се усеща въздушно течение, като субективното усещане е, че температурата е сравнително висока. Залите се населяват от прилепни колонии, а подът им е покрит с голямо количество гуано.

  За проникване в пещерата не е нужен инвентар. Не са правени измервания и събиране на образци от пещерата.

  Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “  “Експедиция: клубна Дата: 03. 11. 2007 г.

  Описание на достъпа

  Ямката Рег.№ 248

  с. Трекляно, Кюстендилска област

  Описание на достъпа

  Пещерата се намира на около 15 мин. пеша И над мах. Антовци. До най-горните къщи на махалата може да се достигне с автомобил по черен път. От тях се поема по пътека първоначално на ЮИ и след слизането и пресичането на малко дере се свива наляво нагоре по леко очертана пътека в храсти вдясно от иглолистна гора, по д. г. бряг на дере с поток. Върви се нагоре по посока СИ, докато се излезе на каменист рид и се пресече плитко карстово дере. Входът се намира отгоре на билото на голия скалист рид с Ю изложение. Той е кръгла яма с диаметър 2, 5 м и дълбочина -3 м. Маркиран е с номера на пещерата. Засечен азимут от входа на пещерата към бетонните останки от халета на завода за пластмасови изделия: 222° Местоположението на пещерата е известно на живеещите в махалата.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е суха, разклонена, блокажна. Развива се във варовик по система от три успоредни диаклази (СЗ-ЮИ), като общата посока на развитие е СЗ, а очертаните нива са общо три, като са свързани помежду си чрез множество тесни вертикални цепки и камини. Има и слепи тесни камини. От дъното на входната яма тръгват две низходящи галерии. Направо (на С) се достига до широка глинеста камина -6 м, от дъното на която се продължава възходящо напред в същата посока до достигане на край с висящи корени на дървета. Лявата галерия веднага завива надясно надолу (посока СЗ) и достига до стеснение и слизане -2 м с чупка наляво. След излизане във високата диаклаза се поема вляво (назад) и по средата на галерията с изкачване +2 м през тясна цепка се излиза на дъното на малка, но висока зала. Върви се по покрити с глина калцирани блокажи и остри скални мостове от основна скала, като след нисък проход по равно глинесто дъно се излиза в следваща висока и по-дълга зала. Тук вече има активно капене от тавана и повече калцитни натеци. От залата се слиза надолу покрай дясната стена на залата, където има подходящи скални хватки и стъпки в глината. След слизането на този участък се продължава надолу по низходящия под на залата (назад). От тук може да се продължи напред по това ниво по лабиринт под блокажите. Вдясно надолу се достига до тясно разклонение, след промушването през което се излиза в последната зала, на чието дъно има тесен почти вертикален проход в наносите до стената на залата, слизащ на около -2 м. Това е най-ниската точка на пещерата. В дясната по-висока част на залата има група от 6 големи сталагмита и драперии над тях. От влизането в първата зала до края на пещерата не се усеща въздушно течение, като субективното усещане е, че температурата е сравнително висока. Залите се населяват от прилепни колонии, а подът им е покрит с голямо количество гуано. За проникване в пещерата не е нужен инвентар. Не са правени измервания и събиране на образци от пещерата.

  Съставил: Иво Тачев ПК „Искър“ София

  Експедиция: клубна

  Дата: 03. 11. 2007 г.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Лабиринтна, низходяща с прагове