Уске

 • Други имена
  Четирската пещера
 • Дължина
  142 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  460 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  История на откриването:

  Изследвана и картотекирана 1967г. по време на провеждане на Републиканска експедиция. Картирали Радуш Радушев от п. к. „Еделвайс“гр. София и Любен Попов от п. к.“Алеко“ гр. София. Прекартирана на23/05/1983г. от Любен Попов, Васил Василев и Пламен Чичкан от п. к. към тур. д-во „Алеко“ гр. София. На няколко места в залите пода е бил разкопаван от иманяри.

  Местонахождение:

  Намира се при с. Четирци в местността Уске. Разположена е на водослива на л. г. бряг на р. Елешница с р. Струма. При първите къщи на с. Четирци (идвайки от с. Невестино) се тръгва пo черния път в ляво, който премнавайки покрай ливади, овощни и зеленчукови градини, преминава в пътечка и за около 10-15 минутисе достига дo пещерата, чиито отвор зее на левия бряг на р. Елешница.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, влажна, разклонена, диаклазна пещера. В пещерата има две зали, от които първата е с площ около 12м2, а втората е по-малка. Има образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Радуш Радушев, Любен Попов, Васил Василев, Пламен Чичкан ПК "Еделвайс" София, ПК "Алеко" София
 • Дата
  1983-05-23