Невестина пропаст

 • Други имена
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  76 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1065 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н. д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Два вида трогоолбионти /1961 г. В. Огойски/
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Невестина пропаст

  гр. Враца *Врачанска област-

  Местност: Колониите (Говедарника)-

  Врачански карстов район № 203 –

  Леденишки пещерен подрайон-

  Старопланинска област –

  G P S – E: 23, 282204 N: 43, 105128 – WGS84

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 249 *Код № 203032 *НМВ 1081 м.

  Обща дължина 2м *Денивелация -76 м.

  Името е свързано с легендата за хвърлена вътре млада жена. На дъното на пропастта не са намерени такива останки. Картирана 1967г от А. Близнаков, А. Петкова, В. Недков, Ш. Басат и Тр. Даалиев.

  Местонахождение:

  Пропаст на около 3км юг-югоизток от х. Леденика в непосредствена близост до м. Колониите. Отворът на пропастта е в началото на гората зад вилата на АЕЦ.

  Описание на пещерата:

  Входът е с размери 3х2 метра и представлява широк кладенец с гладки стени. На -45 м има малка площадка, покрита с шума и клони. На -70 м има има втора площадка с последващ 5 м отвес. Пропастта завършва с малко езеро. През пролетта в нея се стича водата от топящия се на повърхността сняг. В долната третина на пропастта през цялата година има капеща вода. Пропастта е развита в горноюрски-долнокредни карбонатни скали, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Екипиране за ТЕВ.

  Началното закрепване се осъществява на масивно дърво, намиращо се в ляво с лице към склона. След 3м. има забит спит в дясно. Следва отвес 45 м. завършващ с малка площадка на която в ляво на височина 1, 50 м. е следващият спит. На следващата площадка в дясно на сталактон се прави закрепване със стоманена примка. След спускане по наклонена галерия 7-8 м. в ляво на вкаменен водопад има забит спит на около 1, 20 м. от ръба. Следва прехвърляне на малък сталактон със стоманена примка, а оттам на спит на 7-8 м. преди дъното на отвеса. Спускането на последното пет метрово отвесче до езерото е със закрепване на сталагмит на ръба му. Необходим инвентар – 3 въжета по 50, 30 и 10 м.; 3 броя стоманени примки. Пещерата е влажна, по стените тече вода с голямо съдържание на СаСОз. ДА СЕ ВНИМАВА при използването на забитите спитове – има вероятност да са калцирани.

  Описание на достъпа

  Невестина пропаст

  БФСп № 0249

  № район и пещера

  203032 Район и област Врачански район, Старопланинска област Местоположение Местност Колониите (Говедарника) Махала / квартал х. Леденика Населено място гр. Враца Код на ЕКАТТЕ 12259 Община Враца Област Врачанска област G P S 23.282204 43.105128 – WGS84 Достъпност Статус В национален парк (резерват) Категория Не категоризирана Достъп Охраняван Защитена от
  Характеристики: Пропаст, Влажна, Водна, Многоетажна , Неразклонена, Скала – Варовик, Образувания. Обща дължина 2м Денивелация -76 м. Площ, Обем, НМВ 1081 м.
  Картирали Ал. Близнаков, В. Недков, Ш. Басат, А. Петкова, Трифон Даалиев Експедиция Републиканска експедиция Клуб Сборна група Година 1967 Мащаб 1: 200 Прекартирали
  Последна карта 1967г.

  История на откриването Името е свързано с легендата за хвърлена вътре млада жена. На дъното на пропастта не са намерени такива останки. Картирана 1967 г от А. Близнаков, А. Петкова, В. Недков, Ш. Басат и Тр. Даалиев.

  Местонахождение Пропаст на около 4км югозападно от х. Леденика в непосредствена близост до м. Колониите.

  Описание на пещерата Входът е с размери 3х2 метра и представлява широк кладенец с гладки стени. На -45 м има малка площадка, покрита с шума и клони. На -70 м има има втора площадка с последващ 5м отвес. Пропастта завършва с малко езеро. През пролетта в нея се стича водата от топящия се на повърхността сняг. В долната третина на пропастта през цялата година има капеща вода.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Входен отвес -45 м.

  Екипирана за ТЕВ

  Техническо описание

  Невестина пропаст

  гр. Враца *Врачанска област-

  Местност: Колониите (Говедарника)-

  Врачански карстов район № 203 –

  Леденишки пещерен подрайон-

  Старопланинска област –

  G P S – E: 23, 282204 N: 43, 105128 – WGS84

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 249 *Код № 203032 *НМВ 1081м.

  Обща дължина 2м *Денивелация -76м.

  Името е свързано с легендата за хвърлена вътре млада жена. На дъното на пропастта не са намерени такива останки. Картирана 1967г от А. Близнаков, А. Петкова, В. Недков, Ш. Басат и Тр. Даалиев.

  Местонахождение:

  Пропаст на около 3км юг-югоизток от х. Леденика в непосредствена близост до м. Колониите. Отворът на пропастта е в началото на гората зад вилата на АЕЦ.

  Описание на пещерата:

  Входът е с размери 3х2 метра и представлява широк кладенец с гладки стени. На -45м има малка площадка, покрита с шума и клони. На -70м има има втора площадка с последващ 5м отвес. Пропастта завършва с малко езеро. През пролетта в нея се стича водата от топящия се на повърхността сняг. В долната третина на пропастта през цялата година има капеща вода. Пропастта е развита в горноюрски-долнокредни карбонатни скали, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Екипиране за ТЕВ.

  Началното закрепване се осъществява на масивно дърво, намиращо се в ляво с лице към склона. След 3м. има забит спит в дясно. Следва отвес 45м. завършващ с малка площадка на която в ляво на височина 1, 50м. е следващият спит. На следващата площадка в дясно на сталактон се прави закрепване със стоманена примка. След спускане по наклонена галерия 7-8м. в ляво на вкаменен водопад има забит спит на около 1, 20м. от ръба. Следва прехвърляне на малък сталактон със стоманена примка, а оттам на спит на 7-8м. преди дъното на отвеса. Спускането на последното пет метрово отвесче до езерото е със закрепване на сталагмит на ръба му. Необходим инвентар – 3 въжета по 50, 30 и 10м.; 3 броя стоманени примки. Пещерата е влажна, по стените тече вода с голямо съдържание на СаСОз. ДА СЕ ВНИМАВА при използването на забитите спитове – има вероятност да са калцирани.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата