Калната пропаст

 • Други имена
 • Дължина
  32 m.
 • Дълбочина
  86 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  970 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Калната пропаст | *Калната дупка –

  гр. Враца *Врачанска област-

  Изходен пункт х. Леденика –

  Местност: Ибишов увал (валог)-

  Врачански карстов район № 203 –

  Леденишки пещерен подрайон-

  Старопланинска област –

  G P S – E: 23, 295935 N: 43, 115798 – WGS84

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 250 *Код № 203033 *НМВ 990м.

  Обща дължина 32м. *Денивелация -86м.

  Картирана 1962г. от Петър Берон и Петър Трантеев – СПК „Академик“гр. София Проучена през 1968г от сборна група от София в състав Ангелина Петкова, А. Близнаков, В. Недков, Ш. Басат и Тр. Даалиев и картирана до стеснението на -52м. През 1975г Цв. Георгиев и Я. Божинов от п. к.“Алеко” гр. София разширяват теснината на дъното, продължават пропастта до актуалната ѝ дълбочина и я прекартират.

  Местонахождение:

  Намира се в резерват “Врачански карст”. Пропаст в местността Ибишов увал на 45 минути път източно от х. Леденика. Там, където е горната станция на лифта в ляво се отделя земен път до Ибишов увал. След преминаването на поляната и достигането до боровата гора в ляво се очертава малък дол(в него са разположени двете Мечи дупки – Голямата и Малката). Пресича се долът и се навлиза в гората. Следва малка полянка. Веднага след нея, в дясно в малък въртоп до пъря е отворът на пропастта.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, влажна, неразклонена. Каскадна със свързани помежду си отвеси с обща денивелация 85м. На 52-ия метър има стеснение, което може да се премине само от“малогабаритни” пещерняци. Пропастта не е богата на вторични образувания. Развита е в горноюрски-долнокредни карбонатни скали, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Екипиране за ТЕВ.

  Началното закрепване се осъществява на масивно дърво, намиращо са до входа на въртопа. Началния тесняк се преодолява на самоосигурвка до малка площадка, където има забит скален клин. На 6-7м. в ляво, на височина около 1, 50м. има забит спит. Следващото прехвърляне е на кота -15м, на масивен скален блок, образуващ халка със скалата. Следват не много големи теснини до кота -25м., където със стоманени примки на голям сталагмит е началното закрепване, а междинното на халка в ляво със стоманена примка. Подходът става плътно в ляво през тесен отвор. На кота – 38м. галерията се снишава и в лявата част на ръба има скален зъбер, на който се прави закрепването с примка. След още пет метра на зъбер зад гърба на друг скален зъбер се прави ново прехвърляне с примка. На кота -45м. от малка площадка на 1, 50м. напред в дясно има забит спит(трябва да се премине два метра на камина над кладенеца). Има забит спит на кота – 55м. на ръба на следващия кладенец, започващ с тесняк. Последните три кладенеца се преминават на класика.

  Описание на достъпа

  Калната пропаст | *Калната дупка –

  гр. Враца *Врачанска област-

  Изходен пункт х. Леденика –

  Местност: Ибишов увал (валог)-

  Врачански карстов район № 203 –

  Леденишки пещерен подрайон-

  Старопланинска област –

  G P S – E: 23, 295935 N: 43, 115798 – WGS84

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 250 *Код № 203033 *НМВ 990м.

  Обща дължина 32м. *Денивелация -86м.

  Картирана 1962г. от Петър Берон и Петър Трантеев – СПК „Академик“гр. София Проучена през 1968г от сборна група от София в състав Ангелина Петкова, А. Близнаков, В. Недков, Ш. Басат и Тр. Даалиев и картирана до стеснението на -52м. През 1975г Цв. Георгиев и Я. Божинов от п. к.“Алеко” гр. София разширяват теснината на дъното, продължават пропастта до актуалната ѝ дълбочина и я прекартират.

  Местонахождение:

  Намира се в резерват “Врачански карст”. Пропаст в местността Ибишов увал на 45 минути път източно от х. Леденика. Там, където е горната станция на лифта в ляво се отделя земен път до Ибишов увал. След преминаването на поляната и достигането до боровата гора в ляво се очертава малък дол(в него са разположени двете Мечи дупки – Голямата и Малката). Пресича се долът и се навлиза в гората. Следва малка полянка. Веднага след нея, в дясно в малък въртоп до пъря е отворът на пропастта.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, влажна, неразклонена. Каскадна със свързани помежду си отвеси с обща денивелация 85м. На 52-ия метър има стеснение, което може да се премине само от“малогабаритни” пещерняци. Пропастта не е богата на вторични образувания. Развита е в горноюрски-долнокредни карбонатни скали, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Екипиране за ТЕВ.

  Началното закрепване се осъществява на масивно дърво, намиращо са до входа на въртопа. Началния тесняк се преодолява на самоосигурвка до малка площадка, където има забит скален клин. На 6-7м. в ляво, на височина около 1, 50м. има забит спит. Следващото прехвърляне е на кота -15м, на масивен скален блок, образуващ халка със скалата. Следват не много големи теснини до кота -25м., където със стоманени примки на голям сталагмит е началното закрепване, а междинното на халка в ляво със стоманена примка. Подходът става плътно в ляво през тесен отвор. На кота – 38м. галерията се снишава и в лявата част на ръба има скален зъбер, на който се прави закрепването с примка. След още пет метра на зъбер зад гърба на друг скален зъбер се прави ново прехвърляне с примка. На кота -45м. от малка площадка на 1, 50м. напред в дясно има забит спит(трябва да се премине два метра на камина над кладенеца). Има забит спит на кота – 55м. на ръба на следващия кладенец, започващ с тесняк. Последните три кладенеца се преминават на класика.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Каскадна,със свързани помежду си отвеси

  Техническо описание

  Калната пропаст | *Калната дупка –

  гр. Враца *Врачанска област-

  Изходен пункт х. Леденика –

  Местност: Ибишов увал (валог)-

  Врачански карстов район № 203 –

  Леденишки пещерен подрайон-

  Старопланинска област –

  G P S – E: 23, 295935 N: 43, 115798 – WGS84

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 250 *Код № 203033 *НМВ 990м.

  Обща дължина 32м. *Денивелация -86м.

  Картирана 1962г. от Петър Берон и Петър Трантеев – СПК „Академик“гр. София Проучена през 1968г от сборна група от София в състав Ангелина Петкова, А. Близнаков, В. Недков, Ш. Басат и Тр. Даалиев и картирана до стеснението на -52м. През 1975г Цв. Георгиев и Я. Божинов от п. к.“Алеко” гр. София разширяват теснината на дъното, продължават пропастта до актуалната ѝ дълбочина и я прекартират.

  Местонахождение:

  Намира се в резерват “Врачански карст”. Пропаст в местността Ибишов увал на 45 минути път източно от х. Леденика. Там, където е горната станция на лифта в ляво се отделя земен път до Ибишов увал. След преминаването на поляната и достигането до боровата гора в ляво се очертава малък дол(в него са разположени двете Мечи дупки – Голямата и Малката). Пресича се долът и се навлиза в гората. Следва малка полянка. Веднага след нея, в дясно в малък въртоп до пъря е отворът на пропастта.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, влажна, неразклонена. Каскадна със свързани помежду си отвеси с обща денивелация 85м. На 52-ия метър има стеснение, което може да се премине само от“малогабаритни” пещерняци. Пропастта не е богата на вторични образувания. Развита е в горноюрски-долнокредни карбонатни скали, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Екипиране за ТЕВ.

  Началното закрепване се осъществява на масивно дърво, намиращо са до входа на въртопа. Началния тесняк се преодолява на самоосигурвка до малка площадка, където има забит скален клин. На 6-7м. в ляво, на височина около 1, 50м. има забит спит. Следващото прехвърляне е на кота -15м, на масивен скален блок, образуващ халка със скалата. Следват не много големи теснини до кота -25м., където със стоманени примки на голям сталагмит е началното закрепване, а междинното на халка в ляво със стоманена примка. Подходът става плътно в ляво през тесен отвор. На кота – 38м. галерията се снишава и в лявата част на ръба има скален зъбер, на който се прави закрепването с примка. След още пет метра на зъбер зад гърба на друг скален зъбер се прави ново прехвърляне с примка. На кота -45м. от малка площадка на 1, 50м. напред в дясно има забит спит(трябва да се премине два метра на камина над кладенеца). Има забит спит на кота – 55м. на ръба на следващия кладенец, започващ с тесняк. Последните три кладенеца се преминават на класика.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата