Улията

 • Други имена
 • Дължина
  24 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Улията –

  гр. Котел *Сливенска област –

  Местност Пиздра –

  Котленски район № 217 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 21 *Код № 217021-

  Обща дължина 24м Денивелация -1м .

  История на откриването:

  Картирана на 23/04/1970г. от Т. Люцканов, А. Стефанов от ПК“Злостен“гр. Котел

  Местонахождение:

  Намира се на 4км северозападно от гр. Котел по стария път за с. Кипилово в посока Горско стопанство „Зелениче“, на десния бряг на р. Сухойка. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи леко наклоненото (5-30 градуса) южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, неразклонена, суха. Липсва вертиален план. За прекартировка.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Т.Люцканов ПК "Злостен" Котел
 • Дата