Гръшката пещера

 • Други имена
  Алтанлъто
 • Дължина
  85 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Гръшката пещера

  гр. Котел *Сливенска област –

  Местност Гръшката стена –

  Котленски район № 217 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 20 *Код № 217020 –

  Обща дължина 86м *Денивелация -10м

  История на откриването:

  Картирана от Ст. Танев от ПК“Злостен“гр. Котел, прекартирана на 25/07/1992г от Ст. Ченков ПК“Луцифер“гр. Търговище.

  Местонахождение:

  Намира се на 3км северозападно от гр. Котел по стария път за с. Кипилово в посока Горско стопанство „Зелениче“, на десния бряг на р. Сухойка. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи леко наклоненото (5-30 градуса) южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Низходяща, суха, разклонена, едноетажна, развита по две взаимно перпендикулярни пукнатини – север-юг и изток-запад. Входът е със североизточно изложение. Подът е покрит с пръст глина и отделни скалниотломъци. Обща дължина 86м при денивелация -10м.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ст.Танев ПК "Злостен" Котел
 • Дата