Тъпанчето

 • Други имена
  Дяволската воденица -
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Тъпанчето | *Дяволската воденица –

  с. Реселец *Община Червен бряг –

  Плевенска област –

  Местност: Турия дол –

  Каменополско-Карлуковски район № 206-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1167 *Код № 206050

  Обща дължина 10м. *Денивелация 0м.

  История на откриването:

  Изследвана и картирана 1964г.? от Димитър Иланджиев ПК „Ив. Вазов“ гр. София./Дава сведение, че сифонът е отворен и се отваря около 40м. галерия/. Прекартирана на 12/08/1987г. от сборна група – В. Колев – гр. Шумен, Хари Узунов и Кр. Илиев по време на Републиканска експедиция „Кунино 87“.

  Местонахождение:

  Намира се на 1км северно от Санаториума до с. Реселец в горната част на Турия дол. Развита във флинтовия хоризонт на мастрихтските варовици.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Едноетажна, неразклонена, с водна и суха част, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата