Каменополско-Карлуковски (206)

Той е значително по-голям по площ, а и по наличие на повърхностни и подземни карстови форми. Разположен е между поречията на реките Скът и Панега и е изцяло изграден от дебели до 120м. кредни варовици. В района са проучени около 780 пещери и пропасти, като по-големи от тях са: „Байов кумин“ с дължина 2,196м и „Драшанската пещера“ при едноименното село с дължина 693м; „Старата продъннка“ с дължина 553м и „Поповата“ при с.Габаре с дължина 530м; „Голямата вода“ с дължина 612м и дълбочина -104м, „Задъненка“ с дължина 1,150м, система „Банковица“ с дължина 3746м и дденивелация 83м; „Стубленска яма“ с дължина 562м и дълбочина -72м; „ЕС-20“ с дълбочина -94м и „Типченица“ с дълбочина -78м – всичките около с.Карлуково.

4589 ??

 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • 4590 ??

 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност