Андрова дупка

 • Други имена
 • Дължина
  11 m.
 • Дълбочина
  9 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  № 1580 А Н Д Р О В А Д У П К А

  с. Кунино Врачански окръг

  Местонахождение

  Пропастта се намира в местността „Манастирското“, на около 30 м по азимут 384 гради от Черешов въртоп (БФС 1221). Входът е открит с разкопаване в подножието на отделен храст. Представлява елипсовиден вертикален отвор с размери 60х45 см. Няма характерни ориентири на мест- ността. Няма видимост към характерни обекти за топографско привързване. Входът е изкопан в тревист терен и не е маркиран. Достъпът до района е от ж. п. гара Кунино нагоре върху скалните венци (на СИ) – за около 1 час, или по черен път, отклоняващ се вдясно от шосето Кунино – Реселец след кариерата над с. Кунино.

  Геоморфоложко описание

  Пропастта представлява кладенец с дълбочина 8 м. Входният отвор е тесен, но надолу пропастта се разширява, като дъното е елипсовидно с размери 2, 5х2 м. Дъното е покрито с пясък и глина, с ясни следи от воден поток, губещ се в цепка, запълнена с наноси. Пропастта е суха, типично диаклазна. Има следи от вторично калциране по стените и пода – по стените има дендрити.

  Техническо описание

  –––––––––––––––––––––– Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта –––––––––––––––––––––– Р8 – Пещерна стълба, закрепване с примка и карабинер за храст близо до отвора, второ закрепване до входа с дълъг клин в пръстта. ––––––––––––––––––––––

  Общо необходим инвентар за проникване в пещерата: пещерна стълба: 10 м, примки: 2 бр., карабинери: 1 бр., дълъг клин или шило.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 1580 ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: АНДРОВА ДУПКА “Класиф.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Кунино “Общ. Роман “Окр. Врачански “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: сдруж. МОЕРПА “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 02. 05. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Описание на достъпа

  № 1580 А Н Д Р О В А Д У П К А

  с. Кунино Врачански окръг

  Местонахождение

  Пропастта се намира в местността „Манастирското“, на около 30 м по азимут 384 гради от Черешов въртоп (БФС 1221). Входът е открит с разкопаване в подножието на отделен храст. Представлява елипсовиден вертикален отвор с размери 60х45 см. Няма характерни ориентири на мест- ността. Няма видимост към характерни обекти за топографско привързване. Входът е изкопан в тревист терен и не е маркиран. Достъпът до района е от ж. п. гара Кунино нагоре върху скалните венци (на СИ) – за около 1 час, или по черен път, отклоняващ се вдясно от шосето Кунино – Реселец след кариерата над с. Кунино.

  Геоморфоложко описание

  Пропастта представлява кладенец с дълбочина 8 м. Входният отвор е тесен, но надолу пропастта се разширява, като дъното е елипсовидно с размери 2, 5х2 м. Дъното е покрито с пясък и глина, с ясни следи от воден поток, губещ се в цепка, запълнена с наноси. Пропастта е суха, типично диаклазна. Има следи от вторично калциране по стените и пода – по стените има дендрити.

  Техническо описание

  –––––––––––––––––––––– Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта –––––––––––––––––––––– Р8 – Пещерна стълба, закрепване с примка и карабинер за храст близо до отвора, второ закрепване до входа с дълъг клин в пръстта. ––––––––––––––––––––––

  Общо необходим инвентар за проникване в пещерата: пещерна стълба: 10 м, примки: 2 бр., карабинери: 1 бр., дълъг клин или шило.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 1580 ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: АНДРОВА ДУПКА “Класиф.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Кунино “Общ. Роман “Окр. Врачански “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: сдруж. МОЕРПА “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 02. 05. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ.Входен отвес -8 м .

  Техническо описание

  № 1580 А Н Д Р О В А Д У П К А

  с. Кунино Врачански окръг

  Местонахождение

  Пропастта се намира в местността „Манастирското“, на около 30 м по азимут 384 гради от Черешов въртоп (БФС 1221). Входът е открит с разкопаване в подножието на отделен храст. Представлява елипсовиден вертикален отвор с размери 60х45 см. Няма характерни ориентири на мест- ността. Няма видимост към характерни обекти за топографско привързване. Входът е изкопан в тревист терен и не е маркиран. Достъпът до района е от ж. п. гара Кунино нагоре върху скалните венци (на СИ) – за около 1 час, или по черен път, отклоняващ се вдясно от шосето Кунино – Реселец след кариерата над с. Кунино.

  Геоморфоложко описание

  Пропастта представлява кладенец с дълбочина 8 м. Входният отвор е тесен, но надолу пропастта се разширява, като дъното е елипсовидно с размери 2, 5х2 м. Дъното е покрито с пясък и глина, с ясни следи от воден поток, губещ се в цепка, запълнена с наноси. Пропастта е суха, типично диаклазна. Има следи от вторично калциране по стените и пода – по стените има дендрити.

  Техническо описание

  –––––––––––––––––––––– Отвеси Въжета Екипировка и оборудване на пропастта –––––––––––––––––––––– Р8 – Пещерна стълба, закрепване с примка и карабинер за храст близо до отвора, второ закрепване до входа с дълъг клин в пръстта. ––––––––––––––––––––––

  Общо необходим инвентар за проникване в пещерата: пещерна стълба: 10 м, примки: 2 бр., карабинери: 1 бр., дълъг клин или шило.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 1580 ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: АНДРОВА ДУПКА “Класиф.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Кунино “Общ. Роман “Окр. Врачански “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: сдруж. МОЕРПА “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 02. 05. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата