Травнината, Говедарника

 • Други имена
  Говедарника, Змеьо
 • Дължина
  181 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1012 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1915
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Травнината | *Говедарника, *Змеьо –

  с. Добравица *Община Своге *Софийска област –

  Местност: Буков дол (Кукерово) –

  Понорски карстов район № 204 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 152070 N 43, 003456 – WGS84 –

  Рег.№ 1168 *Код 204031 *НМВ 1012м.

  Обща дължина 181м. *Денивелация 0м.

  Картирал Жеко Радев 1915 год. Прекартирал Панайот Нейковски „Академик“ София 1963г, Прекартирана на 15/03/1964г. от Димитър Иланджиев – „Иван Вазов“ 1964г.

  Местонахождение:

  Намира се на 600м югоизточно от водопада Загъжка скакля при с. Добравица в Буков дол, местността Кукерово – скален венец с формата на гръцката буква Ку, наподобяващ извити рога на кукерски калпак. Най-южната пещера от трите кукеровски дупки. Някои я наричат „Змеьо“ заради синтровите образувания по пода на залата. Тръвни – кошерища(Хр. Вакарелски-Етнография)

  Описание на пещерата:

  Най-дългата пещера в района, едноетажна, разклонена, периодично водна, с образувания. В предната част подът е дебело застлан с изсъхнал говежди тор, резултат от многогодишно пладнуване на говеда в нея. Нейната забележителност се състои в големите и високи синтрови прегради, причудливо извиващи се по равния под. „Сводовете ѝ съ покрити с тънъкъ бигорен слой, а некъде висят и сталактити. Също и по основата, подъ насипа от terra rosa, размесена съ разни остатъци отъ органически вещества, се е отложил единъ слой отъ бигорни материали. Към задната частъ по основата, освен това, съ се отложили и редъ, издигнати отъ 70 до 80см, бигорни прагове, съ напречна посока на пещерата. Дъното на пещерата свършва съ тесни и постепенно недостъпни ставащи канали.“ (Жеко Радев 1915г)

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Жеко Радев, Панайот Нейковски, Димитър Иланджиев ПК "Иван Вазов" София, СПК "Академик" София
 • Дата
  1964-03-15