Сухи печ

 • Други имена
 • Дължина
  70 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  8 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Голям брой колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Сухи печ – Рег.№ 3433 30. 04. 2010

  Местоположение и достъп: с. Горна Лука обл. Монтана Продължава се по същия дол за пещерите „Пролазна“ и „Малката Плужина“. След около 50 метра се достига до водопад висок 6 м, намиращ се на левия стръмен бряг на дола. На дясно от водопада се изкачва стръмния склон на дола и се достига до основата на висок скален венец, където е разположен входа на пещерата.

  Описание: Входа е лесен за намиране. Гледа на югоизток. Формата му е триъгълна с размери: широчина 3, 3 м. и височина 2, 3 м. Следва слабо наклонена, низходяща, суха, неразклонена, висока и широка галерия. Пещерата е бедна на вторични образувания. Почти изцяло те са струпани в крайната зала, където се срещат сталактити, ребра и един сталактон в средата на залата. Пещерата е обитавана от голям брой прилепи, особено в крайната зала. Времето за проникване е около 15 мин. Пещерата е добре известна на местните жители. В миналото тази пещера е посещавана от хората всяка година на 22 март- Младенци. За здраве се пие вода от езерцата и се измива лицето.

  Исотрия на проучването: Картирана от ПК „Пъстринец“-гр. Монтана през 1990г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата