Липови дупки

 • Други имена
 • Дължина
  36 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Липови дупки

  Рег.№3432 26. 04. 2010 Местоположение и достъп: с. Митровци обл. Монтана Тръгва се по шосето, покрай скалния венец с пещерата „Голяма Митровска“. В края на венеца се стига до мост. Северно от моста започва дере с добре оформени отвесни склонове. Тръгва се по дерето и след 150 м. в левия му отвесен склон се виждат двата входа на пещерата.

  Описание: Входовете гледат на изток, като разстоянието между тях е 6, 6 м. Левия вход е силно издължен във височина и е с рамери: широчина 0, 5 м. и височина 2, 6 м. През този вход не може да се проникне в пещерата, тъй като е затрупан с камъни от местните жители. Десният вход има ромбовидна форма с размери: широчина 1 м. и височина 2, 2 м. Входовете са лесни за намиране и леснодостъпни. Галериите от двата входа се събират в една в началото възходяща, а в крайните части хоризонтална галерия. Тя е висока, но доста тясна и на места затруднява придвижването. Липсват вторични образувания. Времето за проникване е около 20 мин.

  История на проучването: Картирана от ПК „Пъстринец“-гр. Монтана през 1990г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
  В.Георгиев ПК "Пъстринец" Монтана
 • Дата
  2010-04-26