Сухата пещера

 • Други имена
 • Дължина
  248 m.
 • Дълбочина
  17 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1250 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Сухата пещера

  с. Боснек Община Перник Пернишка област

  Местност: Живата вода

  Голобърдско-Боснешки пещерен район № 303

  Средногорско-Тракийска област –

  G P S – E N – WGS84 –

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Достъп: Пещерата е с охраняван достъп!

  Рег.№ 1081 *Код № 303005 *НМВ 1250м.

  Обща дължина 248м. *Денивелация -17м.

  Били са винаги известни на местните хора. Първите карти на пещерите са правени в началото на 60-те години от Л. Попов от ПК“Алеко“ гр. София. Прекартирана на 09/05/1989г. от Мария Златкова, Таня Медарова, Д. Кожухаров – ПК“Ак. Буреш“ гр. София 1989 г.

  Местонахождение:

  Пещерите „Живата вода“ и „Сухата пещера“ се намират на 100м. северно от чешмата „Живата вода“ в с. Боснек. Височина над МЕБ 30м.

  Описание на пещерата:

  През зимата на 1989г. при посещение на „Сухата“ открихме малък отвор зад един голям камък, от който силно духаше. Разширихме отвора чрез копане и разбиване с Ясен Божинов, Марио Стоянов, Димитър Кожухаров и Ваня Младенова. От него направо се излиза на отвес -8м, който се слиза на камина. Попада се на долна, напречна галерия с река. Срещу течението ѝ сме проникнали нови 200м, които опират на сифон. Надолу по течението реката скоро се пъхва в ниска фурна. През нея направихме слухова връзка с водния етаж в „Живата вода“, но не сме я прокопали. Прекартирахме наново и „Живата вода“. Заедно с извора, в който може да се проникне около 9м, трите пещери представляват една пещерна система, както сме ги дали на картата. (Мария Златкова)

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата