Сипея

 • Други имена
  Малката пещура
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  335 m.
 • Ерозионен базис
  135 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Малката пещура | *Сипея –

  с. Бял кладенец *Община Стамболово –

  Хасковска област –

  Местност: Сипея-

  Крумовградски карстов район № 413-

  Рило-Родопска област

  Рег.№ 2435 *Код № 413049 *НМВ 335м.

  Обща дължина 11м. *Денивелация +2м.

  Площ 21 кв. м *Обем 40 куб. м. НМВ 335м.

  Второто име на пещерата е дадено поради големия каменист сипей, който започва под нея и свършва до нивото на язовир „Студен кладенец“. За разлика от „Голямата пещера“ („Коджа ин“) местното българско население от разтуреното село Дарец я наричало често и „Малката пешура“. Била използвана за бивак на пастири. Картирана на 22/07/1978г от Борис Колев, Веселин Кирчев от „Аида“ Хасково на експедиция „Вулкански пещери 78“.

  Местонахождение:

  Намира се на 3км югозападно от с. Бял кладенец в местността „Сипея“, срещу вр.“Гребене“ над яз. Студен кладенец, на 20м под „Голямата пещера“ („Коджа ин“). Образувана е в поток от вулканска лаво-брекча, залягащ върху площ от туфо-брекча със светъл цвят. Входа е широк – 3х2м и се намира на 6м над основата на лавовия поток. Абсолютната НМВ е 335м при височина над МЕБ 135м.

  Описание на пещерата:

  Пещерата представлява само една къса галерия с дължина 10, 5м със средна ширина 2м и средна височина до 2м. Площта е 21м2 при обем от 40м3. Подът е покрит с дебел пласт от наносни материали и дребен чакъл.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата