Щура дупка

 • Други имена
  Пещера № 133 -
 • Дължина
  35 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  7 m.
 • Надморска височина
  320 m.
 • Ерозионен базис
  170 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Щура дупка |*Пешера № 133 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Заграде –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S E:- N: WGS84

  Рег.№ 1732 *Код № 203267 *НМВ 305м.

  Обща дължина 35м. *Денивелация +7м.

  Изследвана и картирана на РП Експ.“Черепиш 77″ от Никола Гайдаров-гр. Белоградчик; Цвятко Николов-гр. Ботевград и П. Кондев – гр. София. Мащаб 1: 100.

  Местонахождение:

  Пещерата се намира C-СИ от гара Черепиш, на левия географски бряг на р. Искър на южният склон на масива Заграде /Полуострова срещу манастира/, И-ЮИ от вр. Кулин камък. Най-лесния начин за локализирането ѝ е от изходен пункт ж. п. гара Черепиш. Тръгва се по жп. линията в посока Лютиброд. Непосредствено преди достигането на жп. тунела се поема по пътеката вдясно. В последствие се върви по брега на реката докато се достигне скален ръб, който препречва пътят ни. Продължава се нагоре покрай лявата стена на ръба. Пещерата се намира на около 100м. преди венеца да стигне до реката. Пещерата е развита в горнокредни – долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита. Развитието е контролирано от Отделовския отсед, отделящ Стара планина от Предбалкана.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е с три входа, трудно достъпни, намиращи се на 5-6 метра от основата на венеца. Изкачването обикновено се прави от най-левия вход, свободно катерене по полукамина. Входове 1 и 2 са с южно изложение, а вход 3 е с югоизточно. Пещерата е възходяща, едноетажна , разклонена, развита по диаклазна пукнатина, суха, проходна със силен въздушен обмен. Подът е покрит с наслаги от пръст и дребен чакъл. Липсват вторични пещерни образувания. Необходим инвентар – 10 метрово въже за самоосигоровка за достигне до входните части на пещерата.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена.Въже за достъп