Триъгълната пещера

 • Други имена
  Пещера № 135а -
 • Дължина
  32 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  360 m.
 • Ерозионен базис
  150 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Триъгълната пещера № 135а –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Заграде –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S E:- N: WGS84

  Рег.№ 1733 *Код № 203268

  Обща дължина 32м. *Денивелация +3м.

  Изследвана и картирана от Ирен Илиева от СПК „Академик“ гр. София през 1976г. Прекартирана от А. Жалов и 3. Илиев на 02/05/2003г по време на регионална експедеция„Черепиш 2003″ организирана от ПК „Стрешеро“ гр. Враца. Наименована въз основа на характерния триъгълен профил на основната галерия. Мащаб 1: 100.

  Местонахождение:

  Пещерата се намира С-СИ от гара Черепиш, на левия географски бряг на р. Искър в местността Заград, И-ЮИ от вр. Кулин камък. Най-лесения начин за локализирането ѝ е от изходен пункт гара Черепиш. Тръгва се по жп. линията в посока Лютиброд. Непосредствено преди достигането на жп. тунела се поема по пътеката вдясно. В последствие се върви по брега на реката, докато се достигне скален ръб, който препречва пътят ни. Продължава се нагоре покрай лявата стена на ръба като последовaтeлно се преминава покрай пещери с №№ 1732, 4777, 4776. След достигането на последната пещера се поема надолу покрай венеца, преминава се покрай пещера маркирана с № 1734 и не след дълго отново се продължава нагоре покрай скалата за да се достигне входът на Триъгълната пещера № 1733.

  Описание на пещерата:

  Входът се разкрива в левия край на плитка ниша. Той има триъгълна форма и размери широчина при основата 6м и максимална височина 7м. От него тръгват две почти перпендикулярни една на друга галерии. Напред галерията има дължина 15. 6м. На 12м. от входа има праг с височина от 1м., образуван от голям каменен блок. Първоначално, тя е със ширина 3м., но постепенно се стеснява до около 0. 7м, а в последствие, към края на пещерата се разширява до 1. 5м. Средната височина по хода на това разклонение е 2м. На 6. 5м от входа, в лявата стена на галерията се разкрива малък отвор, който въвежда в къса и разклонена в края си галерийка с обща дължина около 7м. В раклонението няма образувания, по стените има следи от мразово изветряне, подът е покрит с глина и дребни ръбести камъни. Лявото разлонение е с дължина около 9м. До началото на галерията се стига чрез изкачване по блокаж. Следва широка до 1м и висока около 0. 7м галерия, настлана с ръбести камъни. На тавана в края на галерията има малък отвор, през който навлиза дневна светлина. Общата дължина на пещерата е 32, 1м. Денивелация + 3. 30 м.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена