Редака

 • Други имена
  Пещера № 131 -
 • Дължина
  76 m.
 • Дълбочина
  13 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Редака | *Пещера № 131 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Заграде –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S E: 23, 370484 N: 43, 054639 WGS84

  Рег.№ 1731 *Код № 203266 *НМВ 305м.

  Обща дължина 76м. *Денивелация -13м.

  Изследвана и картирана на РП Експ.“Черепиш 77″ от Цвятко Николов-гр. Ботевград; Никола Гайдаров-гр. Белоградчик и П. Кондев – гр. София. Мащаб 1: 100.

  Местонахождение:

  Отстои на около 1, 6км от ж. п. гара Черепиш, на левия геог. бряг на р. Искър, в СИ част на масива Заграде /полуострова срещу Черепишкия манастир/. Намира се във втория улей по който може да се прехвърли от другата страна на масива и който се намира непосредствено до пещера Липата – рег.№ 1726. Изкачва се около 40м. по силно наклоненият улей. Входът е разположен отдясно на улея със СИ изложение, на около 2м. от основата на скалния венец. Пещерата е развита в горнокредни – долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита. Развитието е контролирано от Отделовския отсед, отделящ Стара планина от Предбалкана.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера с наклон до 45%, разклонена, развита на няколко нива влажна. Още в самото се начало пещерата се разделя на два клона. Подът е покрит с наслаги от пръст и дребен чакъл. Срещат се вторични пещерни образувания. Необходим инвентар – 20 метрово въже за самоосигоровка по силно наклонената галерия.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Лабиринтна,низхояща галерия