Четириоката

 • Други имена
  Пещера № 130 -
 • Дължина
  50 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  345 m.
 • Ерозионен базис
  195 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Четириоката | Пещера № 130 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Заграде(вр. Кулин камък) –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  Рег.№ 1730 *Код № 203265 *НМВ 312м.

  Обща дължина 50м. *Денивелация -14м.

  Изследвана и картирана на РП Експ.“Черепиш 77″ от Цвятко Николов-гр. Ботевград; Никола Гайдаров-гр. Белоградчик и П. Кондев – гр. София. Мащаб 1: 100.

  Местонахождение: Отстои на около 1км от ж. п. гара Черепиш, на левия геог. бряг на р. Искър, от северната страна на вр. Кулин камък, в ЮЗ част на масива Заграде /полуострова срещу Черепишкия манастир/. От долния вход на Проходната пещера – рег.№ 1489 се продължава посока изток, подминава се входа на Бабина дупка и се изкачва превалчето от северната страна на вр. Кулин камък, като се държи основата на венеца. Горният вход е пропастен и се намира на малка площадка в близост до ръба. Развита в горнокредни – долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита. Развитието е контролирано от Отделовския отсед, отделящ Стара планина от Предбалкана.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера с наклон до 45%, разклонена, смесена, проходна с четири входа, суха. Подът е покрит с пръст и отделни скални късове.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености:

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата