Бабина дупка

 • Други имена
  Пещера № 129а -
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Бабина дупка |Пещера № 129а –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Заграде –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S E:- N: WGS84

  Рег.№ 1729 *Код № 203264 *НМВ

  Обща дължина 12м. *Денивелация +2м.

  Изследвана и картирана на РП Експ.“Черепиш 77″ от Никола Гайдаров-гр. Белоградчик; Цвятко Николов-гр. Ботевград и П. Кондев – гр. София

  Местонахождение: Отстои на около 1км от ж. п. гара Черепиш, на левия геог. бряг на р. Искър, в ЮЗ част на масива Заграде, на полуострова срещу Черепишкия манастир. Входът е разположен на южната страна на вр. Кулин камък, на около 6м. източно от долния вход на Проходната пещера – рет.№ 1489. Развита в горнокредни-долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита. Развитието е контролирано от Отделовския отсед, отделящ Стара планина от Предбалкана.

  Описание на пещерата:

  Входът е с южно изложение, с малки размери скит под козирка. От него започва канална, тясна и суха галерия. На 3-ия метър от входа се намира еднометров праг, след преодоляването му се попада в широка и висока зала, в която се намират не много, но уникални пещерни образувания. Пещерата е разклонена, смесена, едноетажна, суха. Подът е покрит с отделни скални късове.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата