Драката

 • Други имена
  Пещера № 128 -
 • Дължина
  14 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  335 m.
 • Ерозионен базис
  85 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Драката | *Пещера № 128 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Заграде –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  Рег.№ 1728 *Код № 203263 *НМВ 307м.

  Обща дължина 14м. *Денивелация -2м.

  Изследвана и картирана на РП Експ.“Черепиш 77″ от Цвятко Николов гр. Ботевград; Никола Гайдаров-гр. Белоградчик и П. Кондев – гр. София

  Местонахождение: Отстои на около 1. 500м от ж. п. гара Черепиш, на левия геог. бряг на р. Искър, в СИ част на масива Заграде. Намира се на около 20 метра югоизточно от пещера „Меандрото“ – рег.№ 4789. Развита в горнокредни-долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита. Развитието е контролирано от Отделовския отсед, отделящ Стара планина от Предбалкана.

  Описание на пещерата:

  Входът е с триъгълна форма, височина на свода 1, 20м. ширина при основата 2, 50м Пещерата е низходяща с две къси разклонения на края, смесена, едноетажна, суха. Подът е покрит с нанос от пръст и отделни скални блокове. По стените се забелязват следи от мразово изветряне. Липсват вторични пещерни образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата