Щерната

 • Други имена
  Охлюва
 • Дължина
  65 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  405 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1962
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  История на откриването:

  Събрани са фрагменти от керамика. Изследвана на 10/04/1962г от Ст. Савов – ПК „Мадарски конник“ гр. Шумен. Мащаб 1: 200. Прекартирали П. Петров – ПК „Хадес“ гр. Шумен 1992г.

  Местонахождение:

  Развива се на ЮИ склонове на Илчов баир, на около 1kм северозападно от първата спирка на градския рейс в кв. Дивдядово 15м. от основата на втория скален венец. Югоизточните склонове на Илчов баир обграждат живописната долина (боаз). Тя е къса и стръмна, отворена на югоизток към кв. Дивдядово. В нея се разграничават няколко скални венеца, разположени един над друг. По тях има множество ниши и сухи пещери с различна големина с източно изложение и дават изглед към Шуменското плато. Някои от тях са били дообработени и превърнати в монашески жилища. Под непрекъснатия горен скален венец на югоизточния склон на Илчов баир има още два скални пояса, пресечени от сипеи и тревни площи. Килиите по този скален венец са труднодостъпни и сигурно до тях се е стигало с помощта на дървени или въжени стълби. Слиза се на първата спирка на квартала и се тръгва към ресторант „Извора“ (Бенмага) в северозападна посока. От ресторанта (азимут 310°)се поема по добре очертана пътечка, водеща за платото. Входът се намира в основата на втория скален венец. Шуменското плато се отнася към периферията на Дунавската платформа и има гънково-разломен строеж. Разглежда се като плитка, разлата синклинала (Шуменска синклинала от Преславския антиклинорий). Пещерата се намира на 15м. от основата на скалния венец над кв. Дивдядово, СЗ от първата спирка на градския рейс в квартала.

  Описание на пещерата:

  Трите входа са на 15м от основата на венеца и са с южно изложение. Обща дължина на галериите 65м. В предверието на западния вход има изкопана шахта (щерна) 1х1х2. 5м.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена