Меча дупка

 • Други имена
 • Дължина
  76 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  10 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1963
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: обитава се от голяма колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пропастна пещера № 31*Меча дупка* гр. Велики Преслав област Шуменска Местност *Патлейна* Дължина 76м Денивелация -10м Рег.№ 2129

  Пропастта е разположена на 20 мин. път югоизточно от хижа Патлейна, Драгоевска планина, която е част от Източния Предбалкан между Преславския пролом на р. Голяма Камчия и Веселиновския проход. От- сти ЮИ/150*/от Омуртаговият мост на р. Голяма Камчия на 40мин път и на азимут 15 градуса от Летовището на профсъюзите – 30 мин. път Според районирането на карстовите райони в България/по В. Попов/ попада в Преславски пещерен район № 218, формиран в долнокредни /валанжински/варовици, които изграждат мантията на асиметрично развитата, полегнала на север Преславска антиклинала. Драгоевската планина е източната, по-ниската част от тази антиклинала. Хижа *Патлейна* се намира на 360м Н. В. в млада широколистна гора и отстои на около 6км южно от гр. Велики Преслав. Тръгва се в източна посока по стръмния склон над хижата, по старата пътека за с. Драгоево. Маркировката с боя по дърветата ни води нагоре из гората от габър, дъб и люляк. Пещерата *Меча дупка*се намира непосредствено до пътеката, на един каменен склон, с около 40 градуса наклон. Входа е отвесен кладенец с дълбочина 10м, широк 3 и с дължина 5, 50м. На дъното на кладенеца има доста натрупана свлечена пръст. Тук се откриват две галерии посока изток запад. Източната галерия дълга 3м е с потъмнели образувания, западната галерия продължава 10 метра и завива почти на север, като опира в един +2м варовиков праг по който постоянно сълзи вода. Преминавайки прага и изкачва- ки се по един наклон от 30 градуса, по който се свлича лавина от торф и прилепно гуано навлизаме в зала с размери 10 х 4 метра и височина от 1, 50 до 8 метра. От тази зала извеждат също така две галерии с посоки изток запад. В източната зала не можа да се проникне поради огромното количество кал и прилепно гуано. Пред входа на западната галерия има торфено блато с размери 1, 50м х 5м и дълбочина около 50 см. След блатото започва фуниеобразно стеснение на галерията със ширина 1, 50м, а височина от 30 до 50 см и дължина 20м. Тук се уширява на 2м, с височина 80 см и дължина 4м. Галерията продължава още около 20м и опира до една малка заличка с размери 6х3х14 метра, която завършва със съвсем тясна осем метрова галерия, ширина 70 см и височина 30 см с наклон на качване около 10 градуса. Продължава с едно стеснение от 20 см, което става невъзможно за преминаване, тук има паднала скална маса. Влажност в пещерата 75%, температура на въздуха 10*С. Има голяма колония прилепи, а по пода се намериха мокрици и ръждивокафяв ручейник. Преди много години в тая пещера е паднала мечка с меченцата си, от там е добила и името си. Изследвана и картотекирана на 15. 06. 1963 год. от ПК *Мадарски конник* гр. Шумен. Описал:…. /Божан Мих. Маринов/

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена