Костенурката

 • Други имена
  № 127
 • Дължина
  18 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  320 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1991
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  История на откриването:

  В пещерата има стар зид, зидан с хоросан. Изследвана и картирана на 14/06/1991г от П. Петров – САК „Хадес“ гр. Шумен.

  Местонахождение:

  Развива се на ЮИ склонове на Илчов баир, на около 800м северозападно от първата спирка на градския рейс в кв. Дивдядово в основата на втория скален венец. Югоизточните склонове на Илчов баир обграждат живописната долина (боаз). Тя е къса и стръмна, отворена на югоизток към кв. Дивдядово. В нея се разграничават няколко скални венеца, разположени един над друг. По тях има множество ниши и сухи пещери с различна големина с източно изложение и дават изглед към Шуменското плато. Някои от тях са били дообработени и превърнати в монашески жилища. Под непрекъснатия горен скален венец на югоизточния склон на Илчов баир има още два скални пояса, пресечени от сипеи и тревни площи. Килиите по този скален венец са труднодостъпни и сигурно до тях се е стигало с помощта на дървени или въжени стълби. Слиза се на първата спирка на квартала и се тръгва към ресторант „Извора“ (Бенмага) в северозападна посока. От ресторанта (азимут 310°)се поема по добре очертана пътечка, водеща за платото. Входът се намира в основата на втория скален венец. Шуменското плато се отнася към периферията на Дунавската платформа и има гънково-разломен строеж. Разглежда се като плитка, разлата синклинала (Шуменска синклинала от Преславския антиклинорий).

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Малка, хоризонтална, суха с дължина 18м.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена