Шанлъка

 • Други имена
  Килия № 15
 • Дължина
  25 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  5 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Шанлък канара | Пещерен комплекс

  БФСп № 1493

  № район и пещера

  103075 Район и област Русенски район на Ломовете, Дунавска равнина Местоположение Местност Шанлък канара Махала / квартал
  Населено място гр. Сеново Код на ЕКАТТЕ 66229 Община Ветово Област Русенска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пещера Влажност Суха Разклоненост Едноетажна , Неразклонена , Проходна Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 84м Денивелация (- , +) 0м (-0м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Петър Трантеев, Здравко Илиев, Иван Рашков Експедиция Републиканска експедиция Клуб Сборна група Година 1976 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1976г.

  История на откриването РП Експ.“Разград 76″

  Местонахождение Намира се на 2км южно от гр. Сеново по пътя за Дреновец в местността Шанлък канара.

  Описание на пещерата Комплекс от 17 пещери и ниши.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна с 3 входа, разклонена с праг +5 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  Петър Трантеев, Здравко Илиев, Иван Рашков Републиканска експедиция
 • Дата
  1976