Русенски - Ломовете (103)

Той обхваща площта около р.Русенски Лом и притоците му Бели, Черни, Малки и Банински Лом. Тук пещерите са образувани в отвесните склонове на речните долини и основно са привързани към селата: Бaсарбово, Красен, Иваново, Нисово, Писанец, Сеново, Червен, Табачка и Пепелина. Край последното от тях намира най-дългата пещера в района „Орлова чука“, която е и втората по дължина в страната (13,437м.) и системата „Ал.Блажев“ с приблизителна дължина около 1,200м., „Темната дупка при“ с.Широково с дължина 878м., „Кулина дупка“ при с.Кривня с дължина 326м.