Седемнадесете пушки

 • Други имена
  17-те пушки
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  19 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1979
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Седемнайсетте пушки –

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Гьолджуклери –

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 2877 *Код № 217098 –

  Дължина 0м. *Денивелация -20м.

  История на откриването:

  Изследвана и картотекирана 1979г. от Д. Пантелеев и М. Маринов – СК*Протей*гр. Сливен.

  Местонахождение:

  Намира се южно от с. Кипилово в местността „Гьолджуклери“. От с. Кипилово се тръгва по прекия път за Котел, минаващ през заслона „Зеленич“. На излизане от селото асфалта свършва и започва макадам. По пътя се върви до характерен скален венец на едно уширение на пътя в ляво. Над скалния венец започва пътека, която води към пещерата. В началото се върви по дъното на сухо дере, докато се достигне до след около 150м. по посока към селото, всред букова гора в основата на малки скалички се крие малкият отвор ма пропастта „Седемнадесетте пушки“. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30*/ южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Диаклазна, неразклонена, суха пропаст без образувания. Входен отвес 20м. Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  Д.Панталеев, М.Маринов ПК "Протей" Сливен
 • Дата
  1979