Рогачевата пещера

 • Други имена
  Пещера № 169 -
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  340 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Рогачевата пещера | Пещера № 23, № 169

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Шишманов рид –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 371751 N 43, 055251 – WGS84

  Рег.№ 1582 *Код № 203182 *НМВ 332м.

  Обща дължина 20м. *Денивелация 0м.

  Картирана на 19/04/1976г. от Алексей Бендерев, Ирен Илиева и Юлия Трифонова – СПК „“Академик““ гр. София. Мащаб 1: 100

  Местонахождение*

  Намира се на 2. 2км североизточно от гара Черепиш в местността Шишманов рид, на големия венец над пътя в южната периферия ня Ржана планина, Западен Предбалкан. Образувана в горнокредни-долноюрски варовици от Сливнишката свита.

  Описание на пещерата:

  Суха, едноетажна, неразклонена, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата