Дракула

 • Други имена
 • Дължина
  42 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  12 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  № 1581 Д Р А К У Л А

  с. Разбоище Софийски окръг

  Местонахождение

  Пещерата се намира на десния бряг на р. Дракула – ляв приток на р. Нишава, който се влива под ж. п. спирка Чепърлинци. Подходът е от ж. п. спирка Чепърлинци нагоре срещу течението на р. Дракула (посока И-ЮИ). След около 30 мин. се достига до втори поред остър завой на реката срещу течението, след който се изкачва косо нагоре по чакълести скални улеи. Входът на пещерата се намира на височина около 60 м над реката в средната част на скален венец с изложение на изток. Входът е голям и се вижда отда- лече, но не и откъм посоката, от която се идва. Входът е маркиран с боя. Ако под пещерата се продължи нагоре срещу теченито на реката, след около 20 мин. се достига до природната забележителност водопад Котела.

  Засечени азимути от входа на пещерата към:

  върха на хълма между р. Дракула и неин ляв периодичен приток: 140 гради телеграфен стълб зад водопада Котела (посока гр. Годеч/кв. Туден): 115 гради телеграфен стълб по посока на махалата над периодичния ляв приток на р. Дракула: 155 гради.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е суха, хоризонтална/възходяща (дълж. 42 м) и се намира в горната част на скален венец на масива, изграден от триаски варовици. Входът е широк и висок свод. Навът- ре пещерата е с висока основна галерия, завършваща с наклонен възходящ комин. Има едно късо и тясно разклонение в ляво. Подът е покрит с пръст и дребни скални късове; в края на пещерата подът е глина, като от комина се стичат капки вода и стените и подът му са кални. Няма вторични карстови образувания. Няма следи от силно мразово изветряне и срутвания във вътрешността на пеще- рата. Входът на пещерата е ползван от овчари за подслоняване на овцете.

  Литература

  Владимир Попов, Владимир Бешков – „Котела“, сп. „Природа и знание“, бр. 7, 1982 г., с. 31, София

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 1581 ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ДРАКУЛА “Класиф.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Разбоище “Общ. Драгоман “Окр. Софийски “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Курс „Пещерняк“ “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 13. 04. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Описание на достъпа

  № 1581 Д Р А К У Л А

  с. Разбоище Софийски окръг

  Местонахождение

  Пещерата се намира на десния бряг на р. Дракула – ляв приток на р. Нишава, който се влива под ж. п. спирка Чепърлинци. Подходът е от ж. п. спирка Чепърлинци нагоре срещу течението на р. Дракула (посока И-ЮИ). След около 30 мин. се достига до втори поред остър завой на реката срещу течението, след който се изкачва косо нагоре по чакълести скални улеи. Входът на пещерата се намира на височина около 60 м над реката в средната част на скален венец с изложение на изток. Входът е голям и се вижда отда- лече, но не и откъм посоката, от която се идва. Входът е маркиран с боя. Ако под пещерата се продължи нагоре срещу теченито на реката, след около 20 мин. се достига до природната забележителност водопад Котела.

  Засечени азимути от входа на пещерата към:

  върха на хълма между р. Дракула и неин ляв периодичен приток: 140 гради телеграфен стълб зад водопада Котела (посока гр. Годеч/кв. Туден): 115 гради телеграфен стълб по посока на махалата над периодичния ляв приток на р. Дракула: 155 гради.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е суха, хоризонтална/възходяща (дълж. 42 м) и се намира в горната част на скален венец на масива, изграден от триаски варовици. Входът е широк и висок свод. Навът- ре пещерата е с висока основна галерия, завършваща с наклонен възходящ комин. Има едно късо и тясно разклонение в ляво. Подът е покрит с пръст и дребни скални късове; в края на пещерата подът е глина, като от комина се стичат капки вода и стените и подът му са кални. Няма вторични карстови образувания. Няма следи от силно мразово изветряне и срутвания във вътрешността на пеще- рата. Входът на пещерата е ползван от овчари за подслоняване на овцете.

  Литература

  Владимир Попов, Владимир Бешков – „Котела“, сп. „Природа и знание“, бр. 7, 1982 г., с. 31, София

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 1581 ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ДРАКУЛА “Класиф.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Разбоище “Общ. Драгоман “Окр. Софийски “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Курс „Пещерняк“ “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 13. 04. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата