Радков заскок

 • Други имена
  Пещера № 143 -
 • Дължина
  77 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  330 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Радков заскок | *Пещера № 143 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Шишманица (Манастирище) –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  Рег.№ 1583 *Код № 203183

  Обща дължина 77м. *НМВ 316м.

  Денивелация 10м.(-4м, 6м)

  Картирана на 18/07/1976г. от Иван Здравков, Ст. Делчева СПК „“Академик““ гр. София. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на около 1, 4км североизточно от ж.. п. гара Черепиш, масив Шишманица, в южната периферия на Ржана планина, Западен Предбалкан. От ж. п. гарата се праминава през двора на Старата семинария и се излиза на пътя с. Зверино-гр. Мездра. Тръгва се по посока с. Лютиброд. След втория шосеен тунел, от Златанов дол /долът вдясно, преди големия завой/ тръгва пряката пътека през Калето за с. Лютиброд. Минава се под скалите, над шосето и след около 500м. се достига до т. н. Дамянова чешма. На около 50м. от чешмата, до голям варовиков блок в ляво се отделя пътечка, водеща до китка дървета, разположени в основата на скален венец. Пътеката е почти незабележима, държи се дясната страна на лявото дере /долът Радков заскок/, което пресича скалния венец и излиза над пътя Своге-Мездра. Траверсира се вдясно, покрай венеца. Входа се намира под едно чаталесто дърво, забележимо отдалеч. Орентири – 210 градуса посока Сухата пещера рег.№ 1173. Пещерата е образувана в горнокредни-долноюрски варовици от Сливнишката свита.

  Описание на пещерата:

  Суха, едноетажна, неразклонена, без образувания. Подът е постлан с пръст, отделни камъни и кози барабонки.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата